GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Planlama, mahalle ölçeğinden kentlere, kırsal ve metropol alanlara, ülkelerin ve bölgelerin geleceğini etkileyen sistematik, yaratıcı ve siyaset üstü bir yoldur. Plancı ise, insanların ve yerlerin geleceğini etkileyen kararları veren; yaşam kalitesine sahip ve sürdürülebilir bir çevre geliştirmek için eğitim sürecinde edindiği bilgi, beceri ve değerleri birleştiren kişidir.

Şehir ve bölge plancıları, bireysel ve toplumsal belleğimiz ile kimliğimiz için önemli olan alanları korur; sürdürülebilir kalkınma ve gelişme için yaratıcı mekânsal çözümleri sunar ve bunların hayata geçmesi için gerekli süreçleri planlar,tasarlar ve uygulanmasını sağlar.

Şehir ve bölge planlama eğitiminin amacı, büyüme ve gelişme için planlı bir gelecek oluşturmak; doğal ve yapılı çevreyi korumak için gerekli yöntemleri kullanmak, toplumun her kesimi için mekânsal iyileştirme programları ve yaşam kalitesini korumak ve geliştirmek için çözüm yolları önermektir.