GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunları; kamu kurum ve kuruluşları olarak Bakanlıklar, belediyeler, Toplu Konut İdaresi, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, vb.; özel sektör kuruluşları olarak planlama, mimarlık, müteahhitlik büroları, gayrimenkül değerlendirme büroları gibi özel girişimler, taşınmaz mal yatırımları ile ilgilenen girişimler ve danışmanlık bürolarında çalışabilmektedir.