GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Profili
Programda 4 yıl boyunca toplam 64 dersin alınması zorunludur. Bu derslerin 43'ünü mesleki teorik ve uygulamalı dersler oluşturmaktadır. Bu derslerin içerisinde 10'u seçmeli dersler grubundadır. Ayrıca mesleki zorunlu ve seçmeli derslerin dışında 10 adet Yüksek Öğretim Kurumunun üniversite eğitim programında yer verilmesini zorunlu tuttuğu dersler vardır. Şehir ve Bölge Planlama eğitiminin özelliği gereği dersler teorik ve uygulamalıdır. Uygulamalı atölye derslerinde eğitim ve öğretimin bir kısmı farklı büyüklük ve özellik gösteren kentlerde yapılan saha araştırmasını ve uygulamalı çalışmaları kapsar. Her bir atölye programına göre kentlerde kalış süresi ortalama bir hafta sürer ve tüm öğrencilerin katılımı zorunludur. Kentler, Şehir ve Bölge Planlama bölümünün laboratuvarlarıdır. Eğitim süresi boyunca üç veya dört farklı kentte öğrenci projesini bir ekip çalışması dahilinde gerçekleştirir. Ayrıca Şehircilik Projesi dersleri özel değerlendirmeli dersler kapsamındadır. Eğitimin gerektirdiği bilgisayar programlarını kullanabilme becerisini sağlayan 55 kullanıcılı bir bilgisayar laboratuvarı bölümde mevcuttur.Ön şart gerektiren dersler; tüm Şehircilik Projeleri, Ekonomi II, Kent Sosyolojisi, Kent Coğrafyası, Kent Ekonomisi ve Kentsel Tasarım Atölyesi II', Staj I Çalışması, Staj II Çalışması'dır.