GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Mimar ünvanı ile mezun olan öğrencilerimizin eğitim aldıkları yıllar boyunca görmüş oldukları çeşitli dersler ve onları uzmanlaşmaya yönlendiren seçmeli derslerdeki birikimleri ve yetenek düzeyleri ile önlerinde çok çeşitli çalışma olanakları vardır. Akademisyen olarak çalışmak isteyen ve buna ilgi duyan öğrencilerimiz Y.Lisans progamına başvurup kabul edildikten sonra üniversite bünyesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayabilirler. Çalışmalarında başarılı oldukça Doktora derecesini alabilir ve Öğretim görevlisi, olmak için başvurabilir. Sırasıyla Yard.Doçent, Doçent ve Profesörlük derecelerine ulaşabilirler.Özel sektörde faliyet gösteren mimarlık büroları, inşaat şirketleri, yapı denetim firmaları, restorasyon firmaları, yapı malzemesi üretim sektöründe niteliklerine ve becerilerine göre yurtiçi veya yurtdışında büro yada şantiyelerdede mimar olarak çalışabilirler. Kamu- kurum ve kuruluşlarının inşaat, yapı, mimarlık şubelerinde (proje tasarımı, proje uygulama, restorasyon) belediyelerde, KPSS sınavında başarılı olmak koşuluyla atamaları yapılabilir ve görev alabilirler. Bunların dışında da kendi mimarlık ofislerini kurarak serbest piyasada çalışmaya ve iş almaya, yarışmalara katılmaya da yönelebilirler.