GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Akademik takvim ve yönetmeliklerin işaret ettiği tarih aralıkları içinde başvuran adayların önceki lisans ve ön lisans öğrenimlerine dair evrakları Mimarlık Bölümü Eğitim ve İntibak Komisyonu tarafından incelenir ve intibak esaslarına göre adayların program yeterliliklerini tamamlaması için gereken koşullar belirlenir. İlgili yönetim kurullarınca onaylanır.