GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Lisans Eğitim ve öğretim Programındaki Toplam 144yerel 240 AKTS kredilik derslerden başarılı olmak, Bunların 7 adedinin (21 kredi) seçmeli derslerden (2 adet 3. sınıf ve 5 adet 4.sınıf seçmeli dersi) almış olmak ve 1 adet şantiye yaz stajı ile 1 adet büro yaz stajını tamamlamış olmak.