GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisansüstü, Doktora Lisansüstü ve doktora eğitimi 3 temel alanda yapılmaktadır: 1-Mimarlık Kuramları- Bina Bilgisi 2-Yapı Bilimleri 3-Restorasyon 4-Mimarlık Tarihi Y. Lisans ve doktora programlarında adaylar, şartyları ve tarihleri Fen bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen sınavla alınırlar. Yüksek lisans programını tamamlama süresi, doktora programını tamamlama süresi 8 yıldır. Dersler öğrencinin kabul edildiği araştırma alanı çerçevesinde ve öğrenci danışmanının belirleyeceği öncelikte alınır.