GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Lisans programı, öğrenciye mesleki deneyim kazandırmak ve lisansüstü çalışmalarına hazırlamak amacıyla temel Endüstri Ürünleri Tasarımı bilgilerini vermek için düzenlenmiştir. Bölümümüz derslerinde teorik bilgiler vermenin yanı sıra uygulamaya yönelik çalışmalar, stüdyo çalışmaları, grup proje çalışmaları ve bilgisayar uygulamaları yaptırılmaktadır. Endüstri Ürünleri Tasarımı lisans eğitim programı 8 sömestrden (4 yıl) oluşmaktadır. Bu eğitim programında öğrenci 2 adet 30 iş gününden oluşan yaz stajı yapmak ve raporunu hazırlamak, 12 adet seçmeli ders ders alıp geçmek zorundadır. Öğrenciler her sömestir toplam 30.0 AKTS kredisini tamamlayacaktır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ancak mezun olabilmek için AGNO''sunun en az 2.00 olması gereklidir.