GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Yaratıcı düşüncenin işlev, biçim, değer ve kimlik kavramlarında bütünleşerek toplum, kullanıcı ve üreticiye yararlı olacak şekilde seri üretime dönüşmesini sağlayan bir çalışma alanıdır. Bu program, öğrencilere meslek yaşamlarında yenilikçi, yararlı, güvenli, estetik açıdan uygun, sosyal ve kültürel değerlere duyarlı ürünleri tasarlayıp geliştirmeleri için gerekli eğitimi verir. Endüstri ürünleri tasarımı, toplumsal değerler sistemini, küresel etkileşmenin sonuçlarını, tüketici beklentilerini ele alır. Diğer taraftan ülke ve dünya ekonomisi ile birlikte oluşan eğilim analizi, tüketim kültürü, rekabet süreçleri gibi araştırmalar sonucu kazanılan bilgiyi tasarım sürecinde kullanır. Bu çerçevede temel ürün tasarımı proje bilgisi ve ürün tasarımı kültürü ile beraber, pazarlama, kurumsal kimlik, markayı temsil eden ürün stratejisinin belirlenmesi gibi konularda tasarımcının genel görüşünün genişletilmesi amaçlanır. 

Eğitim dili %30 İngilizce olan programımızın uluslararası standartlarda Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitimi veren, yürüttüğü araştırmalar ile sürekli bilgi üreten ve bu sayede topluma ve insanlığa hizmet eden, ulusal beklentilere ve ihtiyaçlara uygun olarak; teknolojik ve bilimsel gelişmeyi hedefleyen, paydaş kurumlar arasında öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olma özelliğine ulaşmaktır.