GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okulları, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile özel okullarda psikolojik danışman olarak çalışabilmektedir. Ayrıca mezunlarımız; psikolojik danışman olarak rehabilitasyon merkezlerinde, Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklarda, psikolojik yardım hizmeti sunan resmi veya özel psikolojik danışmanlık merkezlerinde, üniversite psikolojik danışma merkezlerinde, aile ve evlilik danışmanlığı hizmeti veren merkez veya birimlerde, kariyer danışmanlığı hizmeti veren merkez veya birimlerde ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisansüstü eğitimine devam ederek akademik personel olarak çalışabilmektedirler.