GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili

Lisans ders programı disiplinler arası bir anlayışı temel alarak öğrencilere Alan Eğitimi(AE) (%51), Öğretmenlik Meslek Bilgisi (MB) (%31), Genel Kültür (GK) (%18)  dersleri olmak üzere üç gruptan dersler sunmaktadır.

Öğrenciler lisans eğitimlerinin III. yarıyılından itibaren her dönem bu üç kategoriden seçmeli dersler alabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler alan eğitimleri kapsamında ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda Okul Rehberliği ve Danışmanlığı, Aile Rehberliği ve Danışmanlığı, Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık alt uzmanlık alanlarından dersler seçebilmektedirler.