GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

EĞİTİM ÖĞRETİM METOTLARI
Eğitim Öğretim Metotları
Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:
Eğitim - Öğretim Yöntemleri* Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar
Ders Dinleme ve anlamlandırma Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz
Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz
Özel Destek / Yapısal Örnekler Önceden planlanmış özel beceriler  
Rol Yapma / Drama Önceden planlanmış özel beceriler Standart derslik teknolojileri, özel donanım
Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler  
Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler  
Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz
Küçük Grup Tartışması Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz
Gösterim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam
Benzetim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam
Seminer Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım
Grup Çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet,
Web tabanlı tartışma forumları
Saha / Arazi Çalışması Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma  
Laboratuar Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Özel donanım
Ödev Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta
Sözlü Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum  
İnceleme / Anket Çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma  
Panel Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım
Konuk Konuşmacı Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz,
özel donanım
Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler  

(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir.
(**) Derslerin kullanılan öğretim ve ölçme yöntemleri herbir dersin izlence sayfasında verilmiştir.