GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Galip YÜKSEL
AKTS Koordinatörü: Yard .Doç. Dr. Safiye Sarıcı BULUT