GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
BİL101 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu
0+0+3
5
EB101 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu
0+0+2
3
EB103 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu
0+0+2
3
RPD101 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu
0+0+2
4
RPD103 KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Zorunlu
0+0+2
4
TAR103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1 Zorunlu
0+0+2
3
TD103 TÜRK DİLİ- 1 Zorunlu
0+0+3
5
YAD103 YABANCI DİL-1( İNGİLİZCE) Zorunlu
0+0+2
3
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB104 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu
0+0+2
3
EB107 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu
0+0+2
3
RPD102 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-1 Zorunlu
0+0+2
4
RPD104 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Zorunlu
0+0+2
4
RPD106 OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Zorunlu
0+0+2
5
TAR104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-2 Zorunlu
0+0+2
3
TD104 TÜRK DİLİ-2 Zorunlu
0+0+3
5
YAD104 YABANCI DİL-2 (İNGİLİZCE) Zorunlu
0+0+2
3
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB106 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu
0+0+2
3
RPD201 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-2 Zorunlu
0+0+2
4
RPD203 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Zorunlu
0+0+2
4
RPD205 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu
0+0+2
4
RPD207 TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu
0+0+2
4
SEÇMELİ DERSLER(3):11
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB105 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu
0+0+2
3
EB108 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu
0+0+2
3
RPD202 KİŞİLİK KURAMLARI Zorunlu
0+0+2
2
RPD204 YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI Zorunlu
0+0+2
2
RPD206 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Zorunlu
0+0+2
3
RPD208 TEST DIŞI TEKNİKLER Zorunlu
0+2+1
3
THU202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu
0+2+1
3
SEÇMELİ DERSLER(3):11
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB109 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu
0+0+2
3
EB110 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu
0+0+2
3
RPD301 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI -1 Zorunlu
0+0+2
3
RPD303 PSİKOLOJİK TESTLER Zorunlu
0+2+1
3
RPD305 PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ Zorunlu
0+0+2
3
RPD307 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI Zorunlu
0+0+2
2
RPD309 MESLEKİ REHBERLİK Zorunlu
0+0+2
2
SEÇMELİ DERSLER(3):11
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB111 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Zorunlu
0+0+2
3
EB112 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu
0+0+2
3
RPD302 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI-2 Zorunlu
0+0+2
2
RPD304 PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ Zorunlu
0+2+1
4
RPD306 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA Zorunlu
0+0+2
3
RPD308 MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARI Zorunlu
0+2+1
2
RPD310 MANEVİ DANIŞMANLIK Zorunlu
0+0+2
2
SEÇMELİ DERSLER(3):11
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB114 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Zorunlu
0+0+2
3
RPD401 OKULLARDA RPD UYGULAMALARI-1 Zorunlu
0+6+2
10
RPD403 AİLE DANIŞMANLIĞI Zorunlu
0+0+2
2
RPD405 MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR Zorunlu
0+0+2
2
RPD407 RPD DE PROGRAM GELİŞTİRME Zorunlu
0+0+2
2
RPD409 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI-1 Zorunlu
0+2+1
3
SEÇMELİ DERSLER(2):8
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
RPD402 OKULLARDA RPD UYGULAMALARI-2 Zorunlu
0+6+2
10
RPD404 ÇOCUK HUKUKU Zorunlu
0+0+2
3
RPD406 TRAVMA SONRASI PSİKOLOJİK DANIŞMA Zorunlu
0+0+2
3
RPD408 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ Zorunlu
0+0+2
3
RPD410 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI-1 Zorunlu
0+2+1
3
SEÇMELİ DERSLER(2):8
AKTS Kredi Toplamı:30
Seçmeli Dersler
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EBS101 AÇIKTAN VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli
0+0+2
4
EBS102 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli
0+0+2
4
EBS104 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli
0+0+2
4
EBS107 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli
0+0+2
4
EBS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli
0+0+2
4
EBS111 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli
0+0+2
4
EBS112 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli
0+0+2
4
EBS113 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli
0+0+2
4
EBS115 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli
0+0+2
4
EBS116 MİKRO ÖĞRENME Seçmeli
0+0+2
4
EBS117 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli
0+0+2
4
EBS118 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli
0+0+2
4
EBS119 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli
0+0+2
4
EBS120 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli
0+0+2
4
EBS121 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EĞİTİM Seçmeli
0+0+2
4
EBS122 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli
0+0+2
4
RPD209 A.SEÇMELİ-1( TÜRK KÜLTÜRÜNDE AİLE VE ÇOCUK) Seçmeli
0+0+2
4
RPD211 A. SEÇMELİ-1 (YARATICI DRAMA) Seçmeli
0+0+2
4
RPD213 A.SEÇMELİ 1 (ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ) Seçmeli
0+0+2
4
RPD215 A. SEÇMELİ-1(CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ) Seçmeli
0+0+2
4
RPD217 A.SEÇMELİ- 1 ( OKULDA RUH SAĞLIĞI) Seçmeli
0+0+2
4
RPD219 A. SEÇMELİ (ÖNLEYİCİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA) Seçmeli
0+0+2
4
RPD220 A. SEÇMELİ-2 ( AİLE İÇİ ŞİDDET) Seçmeli
0+0+2
4
RPD221 A. SEÇMELİ-1 (TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ) Seçmeli
0+0+2
4
RPD210 A. SEÇMELİ -2 (İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ) Seçmeli
0+0+2
4
RPD212 A. SEÇMELİ-2 ( ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ) Seçmeli
0+0+2
4
RPD214 A. SEÇMELİ-2 ( SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ) Seçmeli
0+0+2
4
RPD216 A.SEÇMELİ-2 ( ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ ) Seçmeli
0+0+2
4
RPD218 A. SEÇMELİ-2 ( DUYUŞSAL EĞİTİM ) Seçmeli
0+0+2
4
EB111 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Seçmeli
0+0+2
3
RPD311 A. SEÇMELİ-3 ( AİLE İÇİ İLİŞKİLER VE İLETİŞİM) Seçmeli
0+0+2
4
RPD313 A. SEÇMELİ-3 (ANNE BABA EĞİTİMİ) Seçmeli
0+0+2
4
RPD315 A. SEÇMELİ-3 (ENDÜSTRİDE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA) Seçmeli
0+0+2
4
RPD317 A. SEÇMELİ-3 (RPD DE KONSÜLTASYON) Seçmeli
0+0+2
4
RPD319 A. SEÇMELİ-3 ( BİLGİSAYAR DESTEKLİ KARİYER DANIŞMANLIĞI SİSTEMLERİ) Seçmeli
0+0+2
4
RPD321 A. SEÇMELİ-3 ( YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME) Seçmeli
0+0+2
4
RPD312 A. SEÇMELİ-4 ( KRİZE MÜDAHALE) Seçmeli
0+0+2
4
RPD314 A. SEÇMELİ-4 ( UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ) Seçmeli
0+0+2
4
RPD316 A.SEÇMELİ-4 ( AİLEDE BAĞIMLILIK EĞİTİMİ) Seçmeli
0+0+2
4
RPD318 A.SEÇMELİ-4 (KARİYER BİLGİ KAYNAKLARI) Seçmeli
0+0+2
4
RPD320 A.SEÇMELİ-4 (YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ) Seçmeli
0+0+2
4
RPD322 A.SEÇMELİ-4 ( KÜLTÜRE DUYARLI PSİKOLOJİK DANIŞMA) Seçmeli
0+0+2
4
RPD324 A.SEÇMELİ-4 ( ÇOCUK VE ERGENLERLE PSİKOLOJİK DANIŞMA) Seçmeli
0+0+2
4
RPD326 A.SEÇMELİ-4 (YENİ PSİKOLOJİK DANIŞMA YAKLAŞIM VE MODELLERİ) Seçmeli
0+0+2
4
RPD411 A.SEÇMELİ-5 ( KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMA) Seçmeli
0+0+2
4
RPD413 A.SEÇMELİ-5 (EVLİLİK ÖNCESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA) Seçmeli
0+0+2
4
RPD415 A.SEÇMELİ-5 (KARİYER DANIŞMANLIĞINDA GÖRÜŞME BECERİLERİ) Seçmeli
0+0+2
4
RPD417 A.SEÇMELİ-5 ( İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI) Seçmeli
0+0+2
4
RPD419 A.SEÇMELİ-5 (İŞ ANALİZİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ) Seçmeli
0+0+2
4
RPD412 A.SEÇMELİ-6 (BOŞANMA VE BOŞANMA ARABULUCULUĞU) Seçmeli
0+0+2
4
RPD414 A.SEÇMELİ-6 ( KÜLTÜRE DUYARLI AİLE DANIŞMANLIĞI) Seçmeli
0+0+2
4
RPD416 A.SEÇMELİ-6 ( AİLE DANIŞMANLIĞI VE ETİK) Seçmeli
0+0+2
4
RPD418 A.SEÇMELİ-6 ( DEZAVANTAJLI GRUPLARLA KARİYER DANIŞMANLIĞI) Seçmeli
0+0+2
4
RPD420 A.SEÇMELİ-6 ( OKULLARDA YAŞAM KARİYERİ GELİŞİMİ) Seçmeli
0+0+2
4
RPD422 A.SEÇMELİ-6 (YAŞAM BOYU KARİYER GELİŞİMİ) Seçmeli
0+0+2
4
RPD424 A.SEÇMELİ-6 ( ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ) Seçmeli
0+0+2
4