GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Anabilim dalımızda, bireysel-mesleki gelişime açık, fen/teknoloji okur yazarı, kendisine ve çevresine karşı olumlu tutumlar-değerler geliştiren, yeterli fizik alan bilgisine sahip, laboratuvarı etkili kullanabilen, bilimsel süreç becerileri yüksek, mevcut öğretim programını takip edebilen, ölçme ve değerlendirme yöntemleri etkili kullanabilen ve çağdaş öğretim yaklaşımlarını özümseyerek uygulamaya koyabilen, eğitim sistemindeki problemleri belirleme yeterliğine sahip ve çözüm önerileri geliştirebilen ve bu yolla eğitime katkı sunabilen fizik öğretmenleri yetiştirmek; eğitim niteliğini arttırabilecek araştırmalar yaparak bilime katkı sağlayan ve ürettiklerini toplum yararına sunan ve kullanan; çağdaş öğretmenlik anlayışında öğretmenler yetiştirecek bilgi ve donanıma sahip akademisyenler yetiştirmek amacıyla eğitim öğretim yapılır. Anabilim dalımız, hem öğretmen hem de akademisyen yetiştirmede ulusal alanda öncü konumundadır. Bu konumun, uluslar arası seviyede kabul görebilecek bir düzeye ulaşabilmesi anabilim dalımızın öncelikli hedefleri arasındadır. Bu bağlamda, anabilim dalımızın vizyonu, çağdaş öğretmenlik anlayışına sahip fizik öğretmenleri yetiştiren; düzenlediği hizmet-içi kurs, seminer ve konferanslarla ülkenin eğitim sistemine katkı sağlayan; çağdaş eğitim ve araştırma yaklaşımlarının oluşturulması ve uygulanmasında öncü; ulusal ve uluslar arası araştırma projeleri geliştiren ve bu projelerin yürütülmesinde etkin rol oynayan bir anabilim dalı olmaktır.