GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Bu programdan mezun olacak öğrencilerin, 4 yıılık süreçte her dönem için 30 AKTS kredisi olmak üzere toplam 240 AKTS kredilik ders alması gerekmektedir.