GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİL101-Bilişim Teknolojileri
0
1
0
0
2
1
0
4
1
5
4
3
EB101-Eğitime Giriş
2
4
5
3
3
4
0
4
3
5
5
3
EB102-Eğitim Psikolojisi
2
3
2
2
3
4
2
3
4
2
5
3
EB103-Eğitim Sosyolojisi
2
5
2
2
5
2
4
5
4
4
5
2
EB104-Eğitim Felsefesi
4
5
2
2
5
3
4
5
2
2
3
3
EB105-Türk Eğitim Tarihi
2
3
4
4
4
5
2
3
2
4
5
4
EB106-Öğretim İlke ve Yöntemleri
4
5
5
0
0
1
4
3
0
3
3
0
EB107-Öğretim Teknolojileri
4
4
4
4
5
5
5
5
2
4
4
4
EB108-Eğitimde Araştırma Yöntemleri
1
4
4
1
3
3
1
4
4
4
4
3
EB109-Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
4
5
5
4
3
4
2
2
2
5
5
5
EB110-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
0
1
5
2
3
4
3
3
5
5
4
2
EB111-Eğitimde Ahlak ve Etik
4
4
3
3
5
4
3
5
3
4
5
5
EB112-Sınıf Yönetimi
4
4
5
3
2
3
0
4
3
4
4
4
EB113-Okullarda Rehberlik
5
4
4
5
5
5
1
1
5
3
2
2
EB114-Özel Eğitim ve Kaynaştırma
0
3
4
1
3
4
1
1
3
2
4
4
EBS101-Açık ve Uzaktan Öğrenme
4
3
2
3
4
3
5
4
2
3
3
3
EBS102-Çocuk Psikolojisi
4
4
5
5
5
3
4
4
5
4
5
5
EBS103-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
2
3
3
5
4
5
5
4
4
4
3
3
EBS104-Eğitim Hukuku
3
4
4
1
2
4
0
0
1
5
5
4
EBS105-Eğitim Antropolojisi
3
4
5
5
4
4
3
4
4
4
4
4
EBS106-Eğitim Tarihi
4
3
3
4
4
4
5
4
5
5
4
4
EBS107-Eğitimde Drama
0
2
4
1
5
5
4
3
3
5
5
4
EBS108-Eğitimde Program Dışı Etkinlikler
4
4
4
5
4
4
4
4
3
3
4
3
EBS109-Eğitimde Program Geliştirme
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
EBS110-Eğitimde Proje Hazırlama
4
4
4
3
3
3
5
4
5
3
3
4
EBS111-Eleştirel ve Analitik Düşünme
4
3
5
4
4
4
3
3
4
5
4
4
EBS112-Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi
4
4
5
3
5
4
4
4
3
3
4
3
EBS113-Kapsayıcı Eğitim
2
3
5
4
3
4
3
4
4
4
3
4
EBS114-Karakter ve Değer Eğitimi
3
2
2
0
5
5
2
3
4
1
4
5
EBS115-Karşılaştırmalı Eğitim
2
3
2
2
2
3
2
5
3
3
3
4
EBS116-Mikro Öğrenme
2
1
4
3
4
5
4
4
4
5
2
3
EBS117-Müze Eğitimi
2
3
1
1
2
2
2
3
3
2
1
5
EBS118-Okul Dışı Öğrenme Ortamları
2
5
2
3
5
4
3
5
3
2
0
4
EBS119-Öğrenme Güçlüğü
2
3
3
2
4
2
2
3
5
3
5
3
EBS120-Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama
1
3
5
2
3
3
4
5
1
3
3
4
EBS121-Sürdürülebilir Kalkınma Eğitim
2
2
1
1
2
2
1
4
1
5
2
4
EBS122-Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme
1
2
4
0
5
4
2
5
5
2
5
5
FLÖ101-Felsefeye Giriş
3
4
3
4
4
5
3
3
2
4
5
4
FLÖ102-İlk Çağ Felsefesi
2
2
2
4
4
5
2
2
1
4
5
4
FLÖ103-Klasik Mantık
2
3
2
4
2
4
2
2
2
4
4
3
FLÖ104-Kurumlar Sosyolojisi
2
3
2
2
3
4
2
3
4
2
5
3
FLÖ105-Sosyolojiye Giriş
2
5
3
3
3
5
2
2
2
4
4
4
FLÖ106-Gelişim ve Ergenlik Psikolojisi
5
4
4
4
4
5
1
1
5
3
2
2
FLÖ107-Psikolojiye Giriş
5
4
4
4
5
5
3
2
5
3
2
2
FLÖ201-Felsefe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
2
4
2
4
4
5
3
4
2
4
5
4
FLÖ202-Felsefe Grubu Öğretim Programları
2
4
2
4
4
5
3
4
2
4
5
4
FLÖ203-Varlık Felsefesi
2
4
2
4
4
5
3
4
2
4
5
4
FLÖ204-Bilgi Felsefesi
2
4
2
4
4
5
2
4
2
4
5
4
FLÖ205-Orta Çağ Felsefesi
4
4
3
4
4
5
3
4
1
4
5
4
FLÖ206-Ahlak Felsefesi
2
4
2
4
4
5
3
4
2
4
5
4
FLÖ207-Sembolik Mantık-1
3
5
5
5
4
5
4
3
1
5
5
4
FLÖ208-Sembolik Mantık-2
3
5
5
5
4
5
4
3
1
5
5
4
FLÖ209-Düşünme Eğitimi
1
2
3
4
4
5
1
1
3
4
5
3
FLÖ210-Çağdaş Psikoloji Kuramları
1
2
2
3
3
3
1
1
3
4
3
3
FLÖ211-A. Seçmeli-1 (Bilim Tarihi)
1
2
2
2
4
5
1
1
1
4
3
4
FLÖ212-A. Seçmeli-2 (Siyaset Sosyolojisi)
3
3
2
4
4
5
2
4
1
4
4
4
FLÖ213-A. Seçmeli-1 (Sosyal Medya ve Sosyoloji)
1
2
3
2
4
5
1
2
1
4
3
4
FLÖ214-A. Seçmeli-2 (Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi)
1
2
3
2
5
4
3
3
2
5
5
4
FLÖ301-Siyaset Felsefesi
3
5
5
5
4
5
4
3
1
5
5
4
FLÖ302-Estetik
3
4
3
5
1
5
1
1
3
4
4
4
FLÖ303-Rönesans ve Aydınlanma Felsefesi
2
4
2
4
4
5
3
4
2
4
5
4
FLÖ304-Sosyoloji Kuramları
5
5
3
4
4
3
1
1
3
3
1
1
FLÖ305-Sosyoloji Öğretimi
5
5
5
4
5
5
3
4
2
4
3
5
FLÖ306-Ruh Sağlığı ve Davranış Bozukluğu
5
4
4
4
5
5
1
1
5
3
2
2
FLÖ307-Psikoloji Öğretimi
5
5
5
4
5
5
1
5
5
5
5
4
FLÖ308-Mantık Öğretimi
3
4
5
4
4
5
5
5
2
5
5
1
FLÖ309-Türkiyenin Toplumsal Yapısı
5
5
5
5
5
5
3
4
2
4
3
5
FLÖ310-Felsefe Öğretimi
5
5
4
4
4
5
4
3
2
5
5
5
FLÖ311-A. Seçmeli-3 (Psikolojik Testler)
5
2
3
4
5
5
3
4
5
4
5
5
FLÖ312-A. Seçmeli-4 (Türk Düşünce Tarihi)
3
1
2
4
1
5
2
3
2
4
2
5
FLÖ313-A. Seçmeli-3 (Türk Sosyologları)
3
1
4
1
5
5
2
3
2
4
2
5
FLÖ314-A. Seçmeli-4 (Eleştirel Pedagoji)
3
5
5
4
1
5
2
3
2
4
2
5
FLÖ401-Öğretmenlik Uygulaması-1
5
5
4
4
4
4
5
5
4
5
5
5
FLÖ402-Öğretmenlik Uygulaması-2
4
5
5
4
4
5
5
4
5
5
5
4
FLÖ403-Din Felsefesi
3
4
3
2
5
5
2
1
1
2
1
5
FLÖ404-Bilim Felsefesi
3
2
2
2
2
4
3
2
2
5
2
3
FLÖ405-Çağdaş Felsefe
2
4
3
5
5
4
4
3
4
5
4
5
FLÖ406-Sosyal Psikoloji
2
4
3
5
5
4
4
5
4
5
4
5
FLÖ407-Sosyal ve Kültürel Değişme
4
4
3
5
5
4
4
3
2
5
2
5
FLÖ408-Demokrasi ve İnsan Hakları
5
4
4
5
5
4
4
3
4
5
4
5
FLÖ410-Köy Kent ve Göç Sosyolojisi
2
4
3
5
5
4
4
3
4
5
4
5
FLÖ411-A. Seçmeli-5 (Kişilik Kuramları)
3
3
4
5
5
5
3
3
5
2
5
4
FLÖ412-A. Seçmeli-6 (Varoluşçuluk ve Eğitim)
3
4
2
4
4
5
3
4
2
4
5
4
FLÖ413-A. Seçmeli-5 (Felsefe Gr. Öğretiminde Materyal Tasarımı)
2
4
5
5
5
4
5
3
4
5
4
5
FLÖ414-A. Seçmeli-6 (Felsefe Grubu Ders Kitabı İncelemesi)
5
4
3
5
5
5
5
5
4
5
4
5
GKS101-Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
4
4
4
5
5
4
4
3
4
3
4
4
TAR103-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1
0
3
2
4
3
4
2
3
1
4
2
4
TAR104-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2
0
3
2
4
3
4
2
3
1
4
2
4
TD103-Türk Dili-1
0
1
1
0
4
4
1
1
1
5
4
3
TD104-Türk Dili-2
0
1
1
1
3
4
0
1
1
5
4
3
THU202-Topluma Hizmet Uygulamaları
2
4
3
5
5
4
4
3
4
5
4
5
YAD103-Yabancı Dil-1 (İngilizce)
0
0
1
0
3
2
1
0
1
5
4
2
YAD104-Yabancı Dil-2 (İngilizce)
3
0
1
1
5
4
0
1
2
4
4
3
İlişkili ders sayısı / 93 849192879293879192939292
İlişki ağırlığı 253318303305358388252295263369354352
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir