GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları

Bu programda öğrencinin lisans diplomasını almaya hak kazanması için programın sekiz döneminde yer alan tüm derslerde başarılı olması ve en az 240 AKTS kredisini toplaması gerekir. Ön lisans diploması almaya hak kazanabilmesi için de, programın ilk dört döneminde yer alan tüm derslerde başarılı olması ve en az 120 AKTS kredisini toplaması gerekir. Lisans ve ön lisans diploması almaya hak kazanabilmek için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.