GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB101 Eğitime Giriş Zorunlu
0+0+2
3
EB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu
0+0+2
3
FLÖ101 Felsefeye Giriş Zorunlu
0+0+2
4
FLÖ103 Klasik Mantık Zorunlu
0+0+2
3
FLÖ105 Sosyolojiye Giriş Zorunlu
0+0+2
3
FLÖ107 Psikolojiye Giriş Zorunlu
0+0+2
3
TAR103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 Zorunlu
0+0+2
3
TD103 Türk Dili-1 Zorunlu
0+0+3
5
YAD103 Yabancı Dil-1 (İngilizce) Zorunlu
0+0+2
3
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
BİL101 Bilişim Teknolojileri Zorunlu
0+0+3
5
EB102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu
0+0+2
3
EB103 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu
0+0+2
3
FLÖ102 İlk Çağ Felsefesi Zorunlu
0+0+2
3
FLÖ104 Kurumlar Sosyolojisi Zorunlu
0+0+2
2
FLÖ106 Gelişim ve Ergenlik Psikolojisi Zorunlu
0+0+2
3
TAR104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2 Zorunlu
0+0+2
3
TD104 Türk Dili-2 Zorunlu
0+0+3
5
YAD104 Yabancı Dil-2 (İngilizce) Zorunlu
0+0+2
3
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB105 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu
0+0+2
3
EB106 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu
0+0+2
3
FLÖ201 Felsefe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu
0+0+2
3
FLÖ203 Varlık Felsefesi Zorunlu
0+0+2
3
FLÖ205 Orta Çağ Felsefesi Zorunlu
0+0+2
3
FLÖ207 Sembolik Mantık-1 Zorunlu
0+0+2
2
FLÖ209 Düşünme Eğitimi Zorunlu
0+0+2
2
SEÇMELİ DERSLER(3):11
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB107 Öğretim Teknolojileri Zorunlu
0+0+2
3
EB108 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Zorunlu
0+0+2
3
FLÖ202 Felsefe Grubu Öğretim Programları Zorunlu
0+0+2
3
FLÖ204 Bilgi Felsefesi Zorunlu
0+0+2
3
FLÖ206 Ahlak Felsefesi Zorunlu
0+0+2
3
FLÖ208 Sembolik Mantık-2 Zorunlu
0+0+2
2
FLÖ210 Çağdaş Psikoloji Kuramları Zorunlu
0+0+2
2
SEÇMELİ DERSLER(3):11
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB109 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu
0+0+2
3
EB110 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu
0+0+2
3
FLÖ301 Siyaset Felsefesi Zorunlu
0+0+2
2
FLÖ303 Rönesans ve Aydınlanma Felsefesi Zorunlu
0+0+2
2
FLÖ305 Sosyoloji Öğretimi Zorunlu
0+0+2
3
FLÖ307 Psikoloji Öğretimi Zorunlu
0+0+2
3
FLÖ309 Türkiyenin Toplumsal Yapısı Zorunlu
0+0+2
3
SEÇMELİ DERSLER(3):11
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB111 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu
0+0+2
3
EB112 Sınıf Yönetimi Zorunlu
0+0+2
3
FLÖ302 Estetik Zorunlu
0+0+2
2
FLÖ304 Sosyoloji Kuramları Zorunlu
0+0+2
2
FLÖ306 Ruh Sağlığı ve Davranış Bozukluğu Zorunlu
0+0+2
3
FLÖ308 Mantık Öğretimi Zorunlu
0+0+2
3
FLÖ310 Felsefe Öğretimi Zorunlu
0+0+2
3
SEÇMELİ DERSLER(3):11
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB113 Okullarda Rehberlik Zorunlu
0+0+2
3
FLÖ401 Öğretmenlik Uygulaması-1 Zorunlu
0+6+2
10
FLÖ403 Din Felsefesi Zorunlu
0+0+2
2
FLÖ405 Çağdaş Felsefe Zorunlu
0+0+2
2
FLÖ407 Sosyal ve Kültürel Değişme Zorunlu
0+0+2
2
THU202 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu
0+2+1
3
SEÇMELİ DERSLER(2):8
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB114 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu
0+0+2
3
FLÖ402 Öğretmenlik Uygulaması-2 Zorunlu
0+6+2
10
FLÖ404 Bilim Felsefesi Zorunlu
0+0+2
2
FLÖ406 Sosyal Psikoloji Zorunlu
0+0+2
2
FLÖ408 Demokrasi ve İnsan Hakları Zorunlu
0+0+2
2
FLÖ410 Köy Kent ve Göç Sosyolojisi Zorunlu
0+0+2
3
SEÇMELİ DERSLER(2):8
AKTS Kredi Toplamı:30
Seçmeli Dersler
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EBS101 Açık ve Uzaktan Öğrenme Seçmeli
0+0+2
4
EBS102 Çocuk Psikolojisi Seçmeli
0+0+2
4
EBS103 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Seçmeli
0+0+2
4
EBS104 Eğitim Hukuku Seçmeli
0+0+2
4
EBS105 Eğitim Antropolojisi Seçmeli
0+0+2
4
EBS106 Eğitim Tarihi Seçmeli
0+0+2
4
EBS107 Eğitimde Drama Seçmeli
0+0+2
4
EBS108 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Seçmeli
0+0+2
4
EBS109 Eğitimde Program Geliştirme Seçmeli
0+0+2
4
EBS110 Eğitimde Proje Hazırlama Seçmeli
0+0+2
4
EBS111 Eleştirel ve Analitik Düşünme Seçmeli
0+0+2
4
EBS112 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Seçmeli
0+0+2
4
EBS113 Kapsayıcı Eğitim Seçmeli
0+0+2
4
EBS114 Karakter ve Değer Eğitimi Seçmeli
0+0+2
4
EBS115 Karşılaştırmalı Eğitim Seçmeli
0+0+2
4
EBS116 Mikro Öğrenme Seçmeli
0+0+2
4
EBS117 Müze Eğitimi Seçmeli
0+0+2
4
EBS118 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Seçmeli
0+0+2
4
EBS119 Öğrenme Güçlüğü Seçmeli
0+0+2
4
EBS120 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Seçmeli
0+0+2
4
EBS121 Sürdürülebilir Kalkınma Eğitim Seçmeli
0+0+2
4
EBS122 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Seçmeli
0+0+2
4
FLÖ211 A. Seçmeli-1 (Bilim Tarihi) Seçmeli
0+0+2
4
FLÖ213 A. Seçmeli-1 (Sosyal Medya ve Sosyoloji) Seçmeli
0+0+2
4
GKS101 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Seçmeli
0+0+2
3
FLÖ212 A. Seçmeli-2 (Siyaset Sosyolojisi) Seçmeli
0+0+2
4
FLÖ214 A. Seçmeli-2 (Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi) Seçmeli
0+0+2
4
FLÖ311 A. Seçmeli-3 (Psikolojik Testler) Seçmeli
0+0+2
4
FLÖ313 A. Seçmeli-3 (Türk Sosyologları) Seçmeli
0+0+2
4
FLÖ312 A. Seçmeli-4 (Türk Düşünce Tarihi) Seçmeli
0+0+2
4
FLÖ314 A. Seçmeli-4 (Eleştirel Pedagoji) Seçmeli
0+0+2
4
FLÖ411 A. Seçmeli-5 (Kişilik Kuramları) Seçmeli
0+0+2
4
FLÖ413 A. Seçmeli-5 (Felsefe Gr. Öğretiminde Materyal Tasarımı) Seçmeli
0+0+2
4
FLÖ412 A. Seçmeli-6 (Varoluşçuluk ve Eğitim) Seçmeli
0+0+2
4
FLÖ414 A. Seçmeli-6 (Felsefe Grubu Ders Kitabı İncelemesi) Seçmeli
0+0+2
4