GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Lisans eğitimine dayalı olarak alınan akademik eğitim süresince felsefe, sosyoloji,psikoloji ve mantık alt disiplinlerinin temel tartışmaları, eğitim sistemimizin gerektirdiği eğitim bilimlerine yönelik bilgi ve beceriler ortaöğretimle entegrasyonları dikkate alınarak “Felsefe Grubu Öğretmeni” unvanıyla mezun veren bir programdır. İlk mezunlarını 1998 yılında veren Felsefe Grubu Öğretmenliği lisans programında; alan ile ilgili teorik dersler (alan bilgisi),genel kültür dersleri ve öğretmenlik meslek bilgisine yönelik dersler verilerek sosyal bilimlerde ve insan bilimlerinde yeterli donanıma sahip bireylerin yetiştirilmesi amaç edinilmiştir. Öğrenim dili Türkçedir.