GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİL101-BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
3
4
3
3
4
4
4
4
1
2
3
3
3
5
4
EB101-EĞİTİME GİRİŞ
3
4
4
3
3
3
3
4
4
3
4
3
3
4
4
EB102-EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
2
3
2
3
4
4
4
3
2
2
3
4
5
4
5
EB103-EĞİTİM SOSYOLOİSİ
3
2
3
4
4
3
3
2
4
3
3
4
4
5
5
EB104-EĞİTİM FELSEFESİ
2
2
3
3
4
2
3
3
3
4
4
2
3
2
4
EB105-TÜRK EĞİTİM TARİHİ
3
1
2
3
3
1
2
4
3
3
3
2
3
4
4
EB106-ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
3
3
4
1
2
2
4
3
3
3
4
5
2
4
5
EB107-ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
2
2
3
4
4
2
3
3
4
4
5
5
3
4
4
EB108-EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
2
3
3
3
4
3
4
4
3
3
4
4
4
5
5
EBS101-AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME
1
2
2
3
1
1
2
3
2
2
3
4
2
3
4
EBS102-ÇOCUK PSİKOLOJİSİ
2
3
2
3
1
2
3
3
4
4
2
4
4
3
5
EBS103-DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
1
2
1
2
2
3
3
4
4
3
2
3
4
4
5
EBS104-EĞİTİM HUKUKU
2
2
1
2
1
1
3
3
2
4
2
3
3
4
3
EBS105-EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ
2
1
2
1
2
3
3
1
1
2
3
3
4
3
3
EBS106-EĞİTİM TARİHİ
1
3
2
2
2
1
2
3
3
2
2
3
2
4
3
EBS107-EĞİTİMDE DRAMA
3
3
4
3
3
4
5
4
3
2
5
4
5
3
4
EBS108-EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER
3
3
3
3
3
4
3
3
3
4
3
4
3
3
3
EBS109-EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME
2
2
3
3
3
4
1
2
1
2
3
2
4
3
3
EBS110-EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA
3
2
2
3
2
4
3
4
2
2
3
3
4
2
3
EBS111-ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME
2
3
3
3
2
3
2
2
3
3
4
4
3
4
4
EBS112-HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ
2
0
2
1
1
0
0
3
1
2
3
3
2
1
3
EBS113-KAPSAYICI EĞİTİM
1
2
2
1
1
3
1
3
2
3
1
3
4
3
3
EBS114-KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ
2
2
1
3
2
3
2
3
4
4
1
2
1
3
4
EBS115-KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM
1
0
1
3
2
1
2
1
2
3
2
3
4
4
3
EBS116-MİKRO ÖĞRENME
1
1
1
2
2
3
2
1
1
1
3
3
1
4
3
EBS117-MÜZE EĞİTİMİ
0
1
0
2
2
0
2
2
3
1
1
3
2
1
2
EBS118-OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
1
2
2
1
3
3
1
2
3
1
2
2
3
3
3
EBS119-ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
1
0
1
2
2
3
1
2
2
2
3
4
2
3
2
EBS120-ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA
1
2
3
1
1
3
3
4
2
2
3
4
3
2
3
EBS121-SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EĞİTİM
0
0
1
2
0
0
2
1
0
1
2
0
2
1
2
EBS122-YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME
3
2
3
4
4
2
2
3
3
3
4
3
5
3
4
MZO102-BATI MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI- 2
5
3
3
5
3
4
4
4
5
4
4
4
5
5
4
MZO104-PİYANO EĞİTİMİ- 2
4
4
4
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
5
5
MZO106-SES EĞİTİMİ- 2
4
4
3
4
2
3
3
3
4
3
4
3
4
3
4
MZO108-MÜZİK KÜLTÜRÜ
3
4
4
3
3
4
5
5
4
4
4
3
3
5
5
MZO110-BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ- 2
4
5
4
5
5
4
4
5
5
5
4
4
5
5
5
MZO202-MÜZİK ÖĞRETİMİ PROGRAMLARI
4
4
3
3
4
3
3
4
5
4
5
4
3
5
4
MZO204-TÜRK HALK MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI- 2
4
5
4
4
5
4
5
4
5
4
5
4
4
5
5
MZO206-BAĞLAMA EĞİTİMİ- 2
3
4
3
2
2
1
1
4
4
3
2
1
4
4
1
MZO208-ÇOKSESLİ KORO- 2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MZO210-ARMONİ VE EŞLİKLEME- 2
5
3
3
5
5
3
5
4
5
4
4
4
4
5
5
MZO212-TÜRK MÜZİK TARİHİ
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MZO214-BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ- 4
4
5
4
5
5
4
5
5
4
4
5
4
5
5
5
MZO216-A. SEÇMELİ- 2 (OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİ)
4
3
5
5
4
3
4
4
5
5
3
3
4
5
5
MZO218-A. SEÇMELİ- 2 (MÜZİK TOPLULUKLARI YÖNETİMİ)
3
3
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
3
3
3
MZÖ101-BATI MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI- 1
5
3
3
5
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
MZÖ103-PİYANO EĞİTİMİ- 1
5
5
5
5
5
3
5
5
3
0
3
5
5
5
5
MZÖ105-SES EĞİTİMİ- 1
3
3
4
4
4
3
3
4
4
4
3
4
4
4
5
MZÖ107-BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ- 1
4
5
4
5
5
4
4
5
5
5
4
4
5
5
5
MZÖ201-MÜZİK ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI
4
4
3
5
5
3
4
4
5
5
3
4
5
4
4
MZÖ203-TÜRK HALK MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI- 1
4
5
3
5
4
4
3
4
4
3
3
4
4
5
5
MZÖ205-BAĞLAMA EĞİTİMİ- 1
3
4
3
2
3
0
1
3
2
1
2
1
5
5
1
MZÖ207-ÇOK SESLİ KORO- 1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MZÖ209-ARMONİ VE EŞLİKLEME- 1
5
3
3
5
5
4
5
4
5
4
4
4
4
4
4
MZÖ211-BATI MÜZİĞİ TARİHİ
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
MZÖ213-BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ- 3
4
5
4
5
5
4
4
5
5
5
4
4
5
5
5
MZÖ217-A. SEÇMELİ- 1 (POPÜLER MÜZİK VE UYGULAMALARI)
4
4
4
4
4
4
3
4
4
5
4
3
3
4
4
TAR103-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- 1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
2
2
TAR104-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- 2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
2
2
TD103-TÜRK DİLİ- 1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
5
4
3
3
3
TD104-TÜRK DİLİ- 2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
5
4
3
3
3
YAD103-YABANCI DİL- 1 ( İNGLİZCE )
3
3
3
3
3
4
3
4
4
4
4
4
3
3
3
YAD104-YABANCI DİL- 2 (İNGİLİZCE)
3
3
3
3
3
4
3
4
4
4
4
4
3
3
3
İlişkili ders sayısı / 63 615962636259626362626362636363
İlişki ağırlığı 184186185207199187198215212200211217224233237
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir