GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.
- Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.
- Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.
- Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.
- Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.
- Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.
- Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.
- Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.
- Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.
- Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.
- Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.
- Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.
- Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.
- Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.
- Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.
- Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.
- Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.
- Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.
- Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.
- Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.
- Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.
- Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.
- Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.
- Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.
- Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.
- Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.
- Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.
- Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.
- Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.
Öğrenme Yetkinliği
- Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.
- Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.
- Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.
- Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.
- Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.
- Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.
- Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.
- Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.
- Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
- Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.
- Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.
- Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.
- Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.
- Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.
- Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.
Alana Özgü Yetkinlik
- Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
- Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.
- Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.
- Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.
- Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.
- Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.
- Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.