GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Geleneksel Türk Halk Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme.
- Geleneksel Türk Sanat Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme
- Klasik Batı Müziği Armonisi, işitme eğitimi üzerinde deneyim kazanma.
- Genel müzik tarihi ve Türk müziği tarihi üzerine bilgi sahibi olma.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Müzik öğretmeni, akademisyen, kamu ve özel sanat kurumlarında sanatçı- eğitmenlik
- Geleneksel Türk Halk Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme.
- Klasik Batı Müziği Armonisi, işitme eğitimi üzerinde deneyim kazanma.
- Piyanoda Türk ve Batılı bestecilerin eserlerini çalabilme
- Bağlama ile Halk müziği eserlerini çalma ve söyleyebilme
- Okul çalgılarından blok flüt ve gitar çalabilme ve çocuk şarkılarına eşlik edebilme
- Orkestra ve koro dersleri ile performansa dayalı deneyim kazanma
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Müzik öğretmeni, akademisyen, kamu ve özel sanat kurumlarında sanatçı- eğitmenlik
- Geleneksel Türk Halk Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme.
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Milli eğitimde staj yapma imkânı ile öğretmenlik deneyimi kazanma
Alana Özgü Yetkinlik
- Müzik öğretmeni, akademisyen, kamu ve özel sanat kurumlarında sanatçı- eğitmenlik
- Geleneksel Türk Halk Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme.
- Geleneksel Türk Sanat Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme
- Piyanoda Türk ve Batılı bestecilerin eserlerini çalabilme
- Bağlama ile Halk müziği eserlerini çalma ve söyleyebilme
- Okul çalgılarından blok flüt ve gitar çalabilme ve çocuk şarkılarına eşlik edebilme
- Orkestra ve koro dersleri ile performansa dayalı deneyim kazanma