GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ümit DENİZ


AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Yasemin AYDOĞAN

Arş.Gör.Dr. Aysun TURUPCU DOĞAN

Arş. Gör. Zeynep Nur AYDIN KILIÇ

Arş.Gör. Rukiyye YILDIZ ALTAN

Arş.G&o