GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.
- Eğitim programını değerlendirir.
- Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.
- Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.
- Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.
- Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.
- Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.
- - Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.
- Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.
- Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.
- Eğitim programını değerlendirir.
- Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.
- Etkili iletişim becerileri geliştirir.
- Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.
- Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.
- Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.
- - Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.
- Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.
- Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.
- Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.
- Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.
- Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.
- Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.
Öğrenme Yetkinliği
- Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.
- Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.
- Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.
- Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.
- - Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.
- Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.
- Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.
- - Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.
- Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.
- Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.
- Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.
- Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.
- - Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.
- Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.
- Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.
- Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.
- Etkili iletişim becerileri geliştirir.
- Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.
- Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.
- Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.
- - Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.
- Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.
- Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.
Alana Özgü Yetkinlik
- Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.
- Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.
- Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.
- Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.
- - Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.
- Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.
- Eğitim programını değerlendirir.
- Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.
- Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.
- Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.