GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili

Okul öncesi eğitimi programının temel amacı, öğrencilere mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bununla birlikte teorik bilgileri ile alan deneyimlerini birleştirebilen, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilen, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektir.

Zorunlu alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür derslerine yer verilmekle birlikte seçmeli dersler ile program zenginleştirilmiştir.

Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki teorik dersler teknoloji destekli sınıflarda yapılmaktadır. Uygulamalı dersler ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul bünyesindeki anasınıfı, bağımsız anaokulu veya çocuk eğitimi konusunda yetkin kuruluşlar tarafından açılan anaokullarındaki öğretmenler ve ilgili öğretim üyesinin gözetiminde yürütülmektedir. Uygulama gerektiren görsel sanatlar, materyal tasarım, araç yapımı gibi dersler ise kampüs içerisindeki çeşitli atölyelerde yapılmaktadır.

Bu programdan mezun olan adaylar, devlet okullarında veya özel sektörde okul öncesi öğretmeni olarak çalışabilmekte veya okul yöneticiliği yapabilmektedirler.Ayrıca TÜBİTAK, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlarda çeşitli görevlerde bulunabilmenin yanı sıra akademik kariyer ile birlikte üniversitelerin okul öncesi eğitimi bölümlerinde öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler.