GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
BİL101-Bilişim Teknolojileri
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
EB101-Eğitime Giriş
0
1
2
1
0
1
0
1
1
0
2
3
3
1
1
2
0
4
3
3
EB102-EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
3
3
2
2
2
3
2
3
2
3
3
3
3
2
3
2
1
4
4
2
EB103-EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
3
3
2
2
1
3
4
3
EB104-Eğitim Felsefesi
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
2
2
3
1
0
2
3
2
EB105-Türk Eğitim Tarihi
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
3
2
1
2
2
1
4
2
3
EB106-Öğretim İlke ve Yöntemleri
3
3
4
3
4
3
3
3
4
4
3
3
4
4
3
3
4
3
4
3
EB107-Öğretim Teknolojileri
1
1
1
2
5
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
EB108-Eğitimde Araştırma Yöntemleri
3
4
3
4
4
3
3
3
4
4
4
4
5
5
4
3
4
4
4
3
EB109-Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
1
3
3
2
2
3
4
4
3
2
2
2
2
1
3
2
2
2
3
3
EB110-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
3
4
3
4
3
3
3
4
4
3
3
2
3
4
4
1
1
2
3
3
EB111-Eğitimde Ahlak ve Etik
3
2
4
4
3
3
2
1
1
1
3
1
3
1
4
4
1
2
3
2
EB112-Sınıf Yönetimi
5
5
5
4
4
3
5
3
2
2
5
1
3
2
4
1
3
5
5
5
EB113-Okullarda Rehberlik
5
5
5
5
4
4
3
4
5
4
4
5
4
4
4
5
4
4
5
4
EB114-Özel Eğitim ve Kaynaştırma
4
4
4
4
4
5
4
3
4
5
4
4
4
3
4
2
3
3
4
2
EBS101-Açık ve Uzaktan Öğrenme
2
3
3
3
4
4
3
2
2
3
3
4
3
3
3
3
3
3
2
3
EBS102-Çocuk Psikolojisi
5
4
3
3
3
4
4
4
3
4
4
3
4
3
3
2
3
3
4
2
EBS103-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
3
3
2
2
3
4
4
4
2
4
3
3
3
2
2
1
2
3
3
2
EBS104-Eğitim Hukuku
2
1
2
1
2
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
1
3
4
3
4
EBS105-Eğitim Antropolojisi
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
3
3
2
3
2
3
3
3
EBS106-Eğitim Tarihi
2
2
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
2
EBS107-Eğitimde Drama
3
4
4
3
4
2
3
3
3
3
5
3
3
4
3
1
3
4
4
2
EBS108-Eğitimde Program Dışı Etkinlikler
2
3
2
2
4
4
2
2
3
3
4
3
4
3
3
2
4
3
4
4
EBS109-Eğitimde Program Geliştirme
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
4
4
3
4
2
3
4
4
2
EBS110-Eğitimde Proje Hazırlama
3
3
3
4
3
4
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
EBS111-Eleştirel ve Analitik Düşünme
2
3
3
3
4
4
3
3
3
2
4
3
4
4
4
2
3
3
4
2
EBS113-Kapsayıcı Eğitim
3
3
3
2
4
4
4
4
3
3
4
4
4
3
3
2
3
4
4
3
EBS115-Karşılaştırmalı Eğitim
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3
4
2
5
3
4
2
EBS116-Mikroöğrenme
2
2
2
2
4
4
2
2
4
3
4
4
4
3
3
4
4
3
4
2
EBS117-Müze Eğitimi
3
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
EBS118-Okul Dışı Öğrenme Ortamları
3
4
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
4
3
4
2
3
3
4
3
EBS119-Öğrenme Güçlüğü
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
4
4
4
3
3
4
3
3
4
2
EBS120-Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama
3
3
4
3
4
5
4
4
3
5
3
3
3
3
4
2
3
3
4
2
EBS121-Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi
2
2
3
4
4
4
3
4
3
4
4
5
4
3
3
2
5
4
4
4
EBS122-Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme
2
2
2
2
2
4
2
2
4
2
4
4
4
4
4
2
4
4
4
2
GKS102-Beslenme ve Sağlık
5
5
5
5
3
5
4
5
5
5
5
3
5
3
5
5
4
5
5
5
GKS110-Kültür ve Dil
3
1
3
3
4
2
3
2
3
2
2
1
1
3
1
2
2
4
3
2
GKS113-Sanat ve Estetik
1
1
2
3
1
1
1
1
2
1
5
4
4
5
4
4
1
5
4
4
OÖÖ101-Erken Çocukluk Eğitimine Giriş
5
3
4
4
5
4
4
3
3
3
5
5
5
5
5
2
5
5
5
3
OÖÖ102-ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM
5
3
4
3
4
3
4
1
4
4
4
3
3
3
3
4
5
4
5
3
OÖÖ103-Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
3
5
3
5
5
4
5
5
5
OÖÖ104-BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM
5
5
4
3
4
4
4
3
2
3
3
2
3
3
3
3
4
4
4
3
OÖÖ201-Erken Çocuklukta Fen Eğitimi
5
5
5
5
5
5
2
3
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
OÖÖ202-Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi
3
3
2
3
5
4
4
3
2
5
5
2
2
4
2
3
4
5
5
3
OÖÖ203-Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi
5
5
5
5
4
4
3
4
5
4
4
5
4
4
4
5
4
4
5
4
OÖÖ204-Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi
5
3
4
4
5
4
4
3
3
3
5
5
5
5
2
5
5
5
5
3
OÖÖ205-Okul Öncesi Eğitim Programları
5
4
4
3
4
4
2
2
4
2
2
2
2
2
1
2
4
2
5
2
OÖÖ206-Erken Çocukluk Eğitiminde Drama
5
3
4
4
5
4
4
3
3
3
5
5
5
5
5
2
5
5
5
3
OÖÖ207-A. Seçmeli -1 ( Çocuk ve Medya)
5
4
4
3
4
4
2
2
4
2
2
4
4
5
3
3
4
2
5
2
OÖÖ208-A. Seçmeli -2 (Erken Çocuklukta Ritim, Dans ve Orff Eğitimi)
5
3
4
4
5
4
4
3
3
3
5
5
5
5
5
2
5
5
5
3
OÖÖ209-A. Seçmeli -1 ( Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi)
5
3
4
4
5
4
4
1
4
3
5
5
5
5
5
1
5
5
5
3
OÖÖ210-A. Seçmeli -2 ( Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri)
5
5
5
5
5
5
2
3
4
5
4
5
5
5
5
2
5
5
5
3
OÖÖ211-A. Seçmeli -1 (Türk Kültüründe Aile ve Çocuk)
1
1
2
2
3
4
4
5
3
3
5
2
4
5
5
5
5
5
3
3
OÖÖ212-A. Seçmeli -2 (Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi)
5
5
5
5
5
5
2
3
4
5
4
5
5
5
5
2
5
5
5
3
OÖÖ301-Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi
5
3
5
5
5
5
2
2
5
3
2
3
5
5
3
2
4
5
5
3
OÖÖ302-Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi
5
4
4
4
4
3
2
2
3
2
4
2
4
2
3
2
4
4
5
2
OÖÖ303-Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme
5
5
5
4
5
5
4
4
4
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
4
OÖÖ304-Çocuk Ruh Sağlığı
5
4
4
3
4
4
2
2
4
4
4
2
2
2
2
2
4
3
5
3
OÖÖ305-Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları
5
4
4
3
4
4
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
4
2
5
2
OÖÖ306-Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı
5
3
4
5
5
4
4
3
3
3
5
5
5
5
5
2
5
5
5
3
OÖÖ307-A. Seçmeli - 3 (Çocukta Hareket Gelişimi ve Eğitimi)
4
5
4
4
3
3
4
4
4
4
1
2
3
4
3
1
4
3
4
4
OÖÖ308-A. Seçmeli - 4 ( Aile Eğitimi ve Katılımı)
5
5
5
5
4
5
4
4
5
4
5
5
4
4
3
5
4
5
3
4
OÖÖ309-A. Seçmeli - 3 (Çocukta Sosyal Beceri Eğitimi)
5
4
4
3
4
4
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
4
2
5
2
OÖÖ311-A. Seçmeli - 3 (Erken Çocukluk Eğitiminde Geleneksel Çocuk Oyunları)
5
5
5
4
5
3
3
3
3
5
4
2
3
4
3
3
3
4
4
4
OÖÖ401-Öğretmenlik Uygulaması-1
5
5
5
5
5
5
4
3
4
4
2
2
3
2
3
2
2
2
4
2
OÖÖ402-Öğretmenlik Uygulaması-2
5
5
5
5
5
5
4
3
5
5
2
2
3
2
3
2
2
2
5
2
OÖÖ403-Karakter ve Değer Eğitimi
5
5
5
5
5
5
2
3
4
5
4
5
5
5
5
2
5
5
5
3
OÖÖ404-Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları
5
4
4
3
4
4
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
2
OÖÖ405-Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi
5
4
4
3
4
4
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
4
2
5
2
OÖÖ406-A. Seçmeli - 6 (Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
4
4
5
5
5
OÖÖ407-A. Seçmeli - 5 ( Çocukta Davranış Yönetimi)
5
4
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
5
5
3
OÖÖ408-A. Seçmeli - 6 (Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi)
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
1
4
1
1
1
4
2
OÖÖ409-A. Seçmeli - 5 (Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi)
5
4
4
4
4
5
4
5
3
5
4
4
4
4
5
5
5
5
5
4
OÖÖ410-A. Seçmeli - 6 (Erken Çocuklukta Dil ve Kavram Gelişimi)
5
3
4
2
5
4
3
3
3
5
5
4
4
4
5
2
4
5
5
3
TAR103-Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi 1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
1
4
1
1
1
4
2
TAR104-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
3
2
TD103-Türk Dili 1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4
3
3
1
2
4
1
5
3
2
TD104-TÜRK DİLİ-II
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
4
3
1
1
1
1
1
5
2
3
THU202-Topluma Hizmet Uygulamaları
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
YAD103-Yabancı Dil I (İngilizce)
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
4
4
3
2
3
3
5
3
4
4
YAD104-YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
4
3
2
3
3
4
1
4
2
İlişkili ders sayısı / 81 7980818180817980818081808181818179818181
İlişki ağırlığı 279258274259285281232229254248290264280258275215268295332235
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir