GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 1998-1999 öğretim yılında Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü bünyesinde açılmıştır. Programda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Anabilim dalının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programı başarı ile tamamlayan mezunlar ‘Okul Öncesi Eğitimi’ alanında ‘Lisans’ derecesi alırlar. Anabilim Dalında Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. Anabilim dalında 13 profesör, 5 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 28 araştırma görevlisi  olmak üzere 54 öğretim elemanı görev yapmaktadır.