GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
BİL101 Bilişim Teknolojileri Zorunlu
0+0+3
5
EB101 Eğitime Giriş Zorunlu
0+0+2
3
EB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu
0+0+2
3
OÖÖ101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Zorunlu
0+0+3
5
OÖÖ103 Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım Zorunlu
0+0+2
3
TAR103 Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi 1 Zorunlu
0+0+2
3
TD103 Türk Dili 1 Zorunlu
0+0+3
5
YAD103 Yabancı Dil I (İngilizce) Zorunlu
0+0+2
3
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB102 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu
0+0+2
3
EB103 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu
0+0+2
3
OÖÖ102 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM Zorunlu
0+0+3
5
OÖÖ104 BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM Zorunlu
0+0+2
5
TAR104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu
0+0+2
3
TD104 TÜRK DİLİ-II Zorunlu
0+0+3
5
YAD104 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu
0+0+2
3
SEÇMELİ DERSLER(1):3
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB105 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu
0+0+2
3
EB108 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Zorunlu
0+0+2
3
OÖÖ201 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Zorunlu
0+0+3
6
OÖÖ203 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Zorunlu
0+0+3
5
OÖÖ205 Okul Öncesi Eğitim Programları Zorunlu
0+0+3
5
SEÇMELİ DERSLER(2):8
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB106 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu
0+0+2
3
EB107 Öğretim Teknolojileri Zorunlu
0+0+2
3
OÖÖ202 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Zorunlu
0+0+3
4
OÖÖ204 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Zorunlu
0+0+3
3
OÖÖ206 Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Zorunlu
0+0+2
3
THU202 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu
0+2+1
3
SEÇMELİ DERSLER(3):11
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB109 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu
0+0+2
3
EB110 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu
0+0+2
3
OÖÖ301 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Zorunlu
0+0+3
4
OÖÖ303 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Zorunlu
0+0+3
4
OÖÖ305 Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları Zorunlu
0+0+3
5
SEÇMELİ DERSLER(3):11
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB111 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu
0+0+2
3
EB112 Sınıf Yönetimi Zorunlu
0+0+2
3
OÖÖ302 Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Zorunlu
0+0+3
5
OÖÖ304 Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu
0+0+3
5
OÖÖ306 Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Zorunlu
0+0+2
3
SEÇMELİ DERSLER(3):11
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB113 Okullarda Rehberlik Zorunlu
0+0+2
3
OÖÖ401 Öğretmenlik Uygulaması-1 Zorunlu
0+6+2
12
OÖÖ403 Karakter ve Değer Eğitimi Zorunlu
0+0+2
3
OÖÖ405 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Zorunlu
0+0+3
4
SEÇMELİ DERSLER(2):8
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
EB114 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu
0+0+2
3
OÖÖ402 Öğretmenlik Uygulaması-2 Zorunlu
0+6+2
15
OÖÖ404 Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları Zorunlu
0+0+3
4
SEÇMELİ DERSLER(2):8
AKTS Kredi Toplamı:30
Seçmeli Dersler
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
GKS102 Beslenme ve Sağlık Seçmeli
0+0+2
3
GKS110 Kültür ve Dil Seçmeli
0+0+2
3
GKS113 Sanat ve Estetik Seçmeli
0+0+2
3
EBS101 Açık ve Uzaktan Öğrenme Seçmeli
0+0+2
4
EBS102 Çocuk Psikolojisi Seçmeli
0+0+2
4
EBS103 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Seçmeli
0+0+2
4
EBS104 Eğitim Hukuku Seçmeli
0+0+2
4
EBS105 Eğitim Antropolojisi Seçmeli
0+0+2
4
EBS106 Eğitim Tarihi Seçmeli
0+0+2
4
EBS107 Eğitimde Drama Seçmeli
0+0+2
4
EBS108 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Seçmeli
0+0+2
4
EBS109 Eğitimde Program Geliştirme Seçmeli
0+0+2
4
EBS110 Eğitimde Proje Hazırlama Seçmeli
0+0+2
4
EBS111 Eleştirel ve Analitik Düşünme Seçmeli
0+0+2
4
EBS113 Kapsayıcı Eğitim Seçmeli
0+0+2
4
EBS115 Karşılaştırmalı Eğitim Seçmeli
0+0+2
4
EBS116 Mikroöğrenme Seçmeli
0+0+2
4
EBS117 Müze Eğitimi Seçmeli
0+0+2
4
EBS118 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Seçmeli
0+0+2
4
EBS119 Öğrenme Güçlüğü Seçmeli
0+0+2
4
EBS120 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Seçmeli
0+0+2
4
EBS121 Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Seçmeli
0+0+2
4
EBS122 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Seçmeli
0+0+2
4
OÖÖ207 A. Seçmeli -1 ( Çocuk ve Medya) Seçmeli
0+0+2
4
OÖÖ209 A. Seçmeli -1 ( Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi) Seçmeli
0+0+2
4
OÖÖ211 A. Seçmeli -1 (Türk Kültüründe Aile ve Çocuk) Seçmeli
0+0+2
4
OÖÖ208 A. Seçmeli -2 (Erken Çocuklukta Ritim, Dans ve Orff Eğitimi) Seçmeli
0+0+2
4
OÖÖ210 A. Seçmeli -2 ( Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri) Seçmeli
0+0+2
4
OÖÖ212 A. Seçmeli -2 (Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi) Seçmeli
0+0+2
4
OÖÖ307 A. Seçmeli - 3 (Çocukta Hareket Gelişimi ve Eğitimi) Seçmeli
0+0+2
4
OÖÖ309 A. Seçmeli - 3 (Çocukta Sosyal Beceri Eğitimi) Seçmeli
0+0+2
4
OÖÖ311 A. Seçmeli - 3 (Erken Çocukluk Eğitiminde Geleneksel Çocuk Oyunları) Seçmeli
0+0+2
4
OÖÖ308 A. Seçmeli - 4 ( Aile Eğitimi ve Katılımı) Seçmeli
0+0+2
4
OÖÖ407 A. Seçmeli - 5 ( Çocukta Davranış Yönetimi) Seçmeli
0+0+2
4
OÖÖ409 A. Seçmeli - 5 (Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi) Seçmeli
0+0+2
4
OÖÖ406 A. Seçmeli - 6 (Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi) Seçmeli
0+0+2
4
OÖÖ408 A. Seçmeli - 6 (Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi) Seçmeli
0+0+2
4
OÖÖ410 A. Seçmeli - 6 (Erken Çocuklukta Dil ve Kavram Gelişimi) Seçmeli
0+0+2
4