GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 1998-1999öğretim yılında Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü bünyesinde açılmıştır.Programda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulamaderslerine yer verilmektedir. Anabilim dalının eğitim dili Türkçe ve öğrenimsüresi 4 yıldır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.Programı başarı ile tamamlayan mezunlar ‘Okul Öncesi Eğitimi’ alanında ‘Lisans’derecesi alırlar. Anabilim Dalında Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarakyüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. Anabilim dalında 8 profesör, 8 doçent, 5 yardımcı doçent, 3öğretim görevlisi, 1 okutman, 1 uzman ve 22 araştırma görevlisi  olmaküzere 48 öğretim elemanı görev yapmaktadır.