GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Biyoloji bölümünün amaç ve hedefleri, öğrencilerin yaşam sevgisinden ve yaşayan her şeyden haberdar olmalarını, yaşayan dünyanın bütününü ve harika karmaşıklığını anlamaları ve çeşitliliğine saygı duymalarını sağlamak, bilimin, özellikle de biyolojinin tarihsel gelişimini anlamalarını sağlamak, bilimsel bilginin kanıtlardan türetildiğini ve sürekli olarak değişikliğe tabii olduğunu anlatmak, biyolojik literatürü eleştirisel okuma yeteneğini geliştirmek, biyolojik konularda etkili iletişim kurma kabiliyetini kazandırmak, modern bilimsel cihazları kullanma becerisi ve deneyimi kazandırmak, biyolojideki iş güvenliği ve etik konular hakkında bilgilendirme yapmak, insan sağlığı, nüfus artışı, biyoçeşitlilik ve kaynakların korunmasını etkileyen kritik çevresel ve sosyal konuları anlama ve değerlendirme becerisi kazandırmak, dikkatli gözlem yaparak problemler karşısında analitik düşünme kabiliyeti kazandırmaktır.