GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ADS-ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
2
5
4
3
5
3
4
4
4
3
5
4
5
4
5
5
0
2
3
4
BCK-301-HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ
4
4
0
3
0
1
4
3
0
3
3
3
4
4
4
4
1
1
3
2
BCK-302-VEJETASYON
2
1
5
2
2
3
5
4
2
3
3
4
4
4
3
5
2
5
3
4
BCK-303-TAKSONOMİNİN PRENSİPLERİ
5
3
4
3
3
5
4
4
5
3
5
4
2
4
3
4
0
4
2
0
BCK-304-EUNIS HABİTAT TİPLERİ VE EKOSİSTEM ANALİZİ
4
5
3
3
5
4
5
4
4
3
4
4
2
1
3
4
0
4
2
2
BCK-305-BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMALARI
0
0
0
0
5
0
5
5
5
3
3
3
4
4
4
4
5
4
0
0
BCK-306-HERPETOFAUNİSTİK KORUMA VE İZLEME
1
1
1
1
3
1
4
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
4
4
2
BCK-307-TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
0
1
0
2
0
1
5
5
0
0
3
1
4
5
3
4
0
0
0
2
BCK-308-ADLİ ENTOMOLOJİ
0
0
0
3
0
0
5
5
5
0
4
0
0
3
3
3
0
0
0
4
BCK-309-KARASAL MEMELİ TÜRLERİNİ KORUMA VE İZLEME
3
3
3
1
5
1
4
3
4
4
3
3
4
3
3
2
3
3
4
1
BCK-310-TÜRKİYE FLORASI
4
4
3
4
5
2
5
4
4
4
5
3
4
4
4
5
2
4
4
4
BCK-311-TOPRAK
3
3
3
1
1
3
5
3
5
2
5
2
5
3
5
4
0
2
2
0
BCK-312-TÜRKİYENİN ÖNEMLİ BİTKİ ALANLARI
1
4
5
0
5
0
4
4
5
3
4
4
4
5
4
4
0
2
0
5
BCK-313-ÇEVRE DENETİM STANDARTLARI
3
3
3
4
5
2
4
5
5
4
3
4
5
4
4
4
0
3
4
3
BCK-314-ZOOLOJİK MÜZE METOTLARI
1
0
4
4
5
3
4
5
4
4
5
4
4
5
4
5
4
4
4
4
BCK-315-TIBBİ HELMİNTOLOJİ
3
4
4
4
3
2
4
3
3
2
2
3
4
4
5
3
4
0
3
2
BCK-401-ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME
2
0
3
1
5
1
5
4
5
4
4
5
3
5
3
5
2
5
4
4
BCK-402-ARAZİ ÇALIŞMALARI
1
3
4
3
4
1
3
3
3
2
4
1
1
3
3
3
3
1
3
2
BCK-403-BİTKİ TAYİNİ VE YÖNTEMLERİ
5
5
5
3
3
4
4
3
3
2
3
3
3
3
4
4
0
2
2
5
BCK-404-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA
0
0
1
1
4
1
4
4
3
4
4
3
2
4
2
1
1
5
1
1
BCK-405-DOĞAL ALAN KRİTERLERİ
5
5
5
5
4
3
3
5
5
4
3
4
3
3
2
3
0
0
3
3
BCK-406-HERBARYUM TEKNİKLERİ
1
1
1
2
4
1
4
4
5
4
4
3
4
5
4
5
4
5
5
4
BCK-407-ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE EKOLOJİK ETKİLERİ
2
2
5
2
5
1
3
3
5
1
3
3
2
5
2
3
0
0
1
4
BCK-408-EKOTURİZM
2
5
4
3
5
3
4
4
4
3
5
4
5
4
5
5
0
2
3
4
BCK-409-ORNİTOLOJİK ÇALIŞMA VE İZLEME
1
1
1
2
3
1
4
4
1
2
4
3
3
3
3
1
3
3
3
1
BCK-410-FİTORESTORASYON
2
0
2
2
5
1
5
5
4
3
5
4
3
5
3
4
1
3
3
4
BCK-411-ULUSLARARASI ÇEVRESEL PROJE STANDARTLARI
1
1
2
1
5
0
4
3
5
4
4
3
3
4
4
3
1
3
4
3
BCK-412-KORUMA BİYOLOJİSİ
2
3
5
4
5
4
3
4
4
3
5
4
4
5
4
4
0
3
3
3
BCK-413-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ
2
1
5
4
5
0
4
5
5
2
4
4
4
5
3
4
0
2
2
5
BCK-414-POLEN VE SPOR ANALİZİ
4
0
3
3
1
1
5
5
2
5
4
1
5
3
3
3
5
4
2
4
BCK-415-EKOLOJİK VERİ ANALİZİ
0
0
0
4
4
0
5
4
4
5
4
5
5
5
5
5
0
5
3
4
BCK-416-SULAK ALAN YÖNETİMİ
0
0
5
0
5
0
5
5
5
4
5
5
4
2
2
5
4
4
0
4
BCK-418-TIBBİ ARTHROPODLAR
4
4
3
5
2
2
3
4
2
5
3
2
5
3
4
3
0
0
3
2
BCK-420-ARKEOBİYOLOJİ
0
0
0
2
2
3
2
4
2
4
4
2
3
2
2
4
5
5
0
4
BCK-422-TÜRKİYE GEOFİTLERİ
3
3
2
5
4
2
5
5
3
4
5
5
5
5
4
4
2
1
3
3
BCK-424-NÜMERİK TAKSONOMİ
0
2
3
5
3
4
3
4
3
5
4
5
3
4
4
4
0
5
1
4
BCK-426-BİYOKIYMETLENDİRME
4
4
5
4
5
0
5
5
5
3
4
4
4
4
3
4
0
2
1
4
BİO-103-CANLI KİMYASI LABORATUVARI
4
0
2
0
0
0
3
0
0
2
4
3
0
0
3
0
5
0
0
0
BİO-106-HAYVAN HİSTOLOJİSİ LABORATUVARI
5
4
1
4
1
3
5
3
3
5
5
4
5
4
4
5
5
3
4
4
BİO-107-HÜCRE BİYOLOJİSİ LABORATUVARI
5
5
1
4
3
4
4
3
3
5
3
4
5
4
4
4
5
5
4
3
BİO-108-GENETİK
5
5
3
4
4
4
4
4
4
5
4
3
4
4
4
4
3
3
3
5
BİO-109-ÜNİVERSİTE YAŞAMI
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
BİO-110-BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KÖKENİ
5
4
4
5
4
5
3
4
3
3
4
4
4
4
4
4
0
2
1
3
BİO-111-CANLI KİMYASI
5
0
2
0
0
0
3
0
0
2
4
3
0
0
3
0
1
0
0
0
BİO-112-HAYVAN HİSTOLOJİSİ
5
4
3
4
3
4
5
4
4
5
5
5
5
4
4
4
5
5
3
3
BİO-113-HÜCRE BİYOLOJİSİ
5
5
1
4
3
5
4
3
1
5
2
2
5
4
4
4
5
4
4
3
BİO-202-BİYOTEKNOLOJİ
5
4
1
1
1
4
5
5
3
1
1
4
4
3
0
3
3
3
2
1
BİO-203-MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
5
3
1
4
5
0
5
5
4
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
BİO-204-BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI
1
1
1
1
1
5
5
5
3
5
5
5
2
3
4
4
5
1
2
1
BİO-205-BİYOİSTATİSTİK
0
0
0
0
0
0
3
3
2
5
3
5
4
5
3
4
0
5
1
3
BİO-207-BİTKİ YAPISI VE İŞLEVİ
5
1
4
5
1
2
4
2
2
3
2
1
5
3
5
4
3
0
1
3
BİO-208-HAYVAN YAPI VE İŞLEVLERİ LABORATUVARI
5
0
1
5
0
0
3
3
0
2
0
3
1
3
3
2
1
0
0
0
BİO-209-BİTKİ YAPISI VE İŞLEVİ LABORATUVARI
5
4
3
3
2
0
3
3
3
2
2
4
5
4
4
4
5
3
1
4
BİO-210-EKOLOJİ
5
5
5
4
5
1
5
4
4
2
3
2
3
5
4
3
0
2
0
3
BİO-213-MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI
2
5
1
4
1
1
5
4
2
3
5
5
5
2
5
4
5
1
5
5
BİO-214-HAYVAN YAPI VE İŞLEVLERİ
0
2
5
0
1
1
5
0
0
2
5
3
0
5
3
0
2
2
0
0
BİO-215-MOLEKÜLER BİYOLOJİ
5
5
2
3
1
3
4
2
1
5
4
4
5
4
4
4
1
4
2
3
BİO-216-GENETİK MÜHENDİSLİĞİ
1
5
2
1
1
2
5
4
3
4
4
5
5
4
4
3
3
2
3
5
BİO-217-MİKROBİYOLOJİ
5
5
4
3
2
3
5
4
4
5
5
4
5
4
5
5
5
4
4
4
BİO-307-PROJE HAZIRLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ
0
0
0
0
4
1
4
4
3
3
4
5
5
5
4
4
0
2
3
4
BİO-308-HAYVAN SİSTEMATİĞİ
5
3
1
5
3
3
3
2
2
0
0
1
2
0
4
1
0
0
0
0
BİO-309-BİYOCOĞRAFYA
2
2
4
4
3
2
1
3
1
3
0
3
2
1
5
3
0
0
0
2
BİO-310-HAYVAN SİSTEMATİĞİ LABORATUVARI
5
3
1
5
3
3
3
2
2
0
0
1
2
0
4
1
5
0
0
0
BİO-311-BİTKİ SİSTEMATİĞİ
5
5
5
5
4
4
5
5
4
3
2
2
4
3
2
4
0
0
0
3
BİO-312-EVRİM VE MEKANİZMALARI
5
5
3
5
2
4
2
3
1
4
2
1
4
4
1
2
1
1
1
3
BİO-313-BİTKİ SİSTEMATİĞİ LABORATUVARI
5
5
3
4
4
1
1
1
1
0
4
3
1
0
2
4
5
0
0
4
BİO-407-ERASMUS STAJI
0
0
0
1
1
0
5
5
5
5
5
3
3
5
5
4
0
2
3
4
BİO-408-ARAŞTIRMA PROJESİ II
0
0
0
0
0
0
4
4
3
5
5
5
5
5
4
2
4
4
2
4
BİO-409-ARAŞTIRMA PROJESİ I
0
0
0
0
0
0
4
4
3
5
5
5
5
5
4
2
4
4
2
4
BİO-410-MESLEK ETİĞİ
2
2
2
3
3
5
4
5
5
4
5
4
4
3
3
4
1
1
4
5
BİO-411-STAJ
0
0
0
1
1
0
5
5
5
3
5
3
3
5
5
4
0
2
3
4
BTM-301-BAKTERİ GENETİĞİ
5
5
3
3
3
1
4
4
3
1
1
3
4
5
3
5
3
3
3
2
BTM-302-BAKTERİ FİZYOLOJİSİ VE BİYOKİMYASI
5
5
4
4
5
5
5
4
1
1
5
1
3
4
1
5
5
5
4
5
BTM-303-PROTOZOON PARAZİTLER
5
3
4
5
2
3
5
5
4
5
4
5
5
5
4
5
5
4
4
5
BTM-304-IMMUNOLOJİ
5
5
1
4
3
3
5
5
5
5
4
5
4
5
4
5
3
5
4
5
BTM-305-MİKRO-ALG BİYOTEKNOLOJİSİ
5
4
4
3
4
4
5
5
3
1
4
1
4
4
1
4
4
3
1
4
BTM-306-ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ
5
5
4
4
4
3
5
4
4
1
1
5
5
4
3
4
5
5
1
3
BTM-307-MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ
5
4
3
3
2
0
4
4
3
1
0
4
4
5
3
5
5
3
3
3
BTM-308-GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ
4
4
4
4
4
3
5
5
2
4
2
5
3
3
4
1
5
4
2
1
BTM-309-MİKROBİYAL TAKSONOMİ VE FİLOGENİ
5
5
0
4
3
3
3
1
3
4
0
3
5
3
1
4
5
1
4
1
BTM-310-ANTİBİYOTİK VE ANTİBİYOGRAM
3
0
0
0
0
2
3
3
2
4
3
5
4
5
5
4
5
3
3
3
BTM-311-GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
4
3
5
4
3
3
5
5
4
5
5
4
5
5
5
4
5
5
4
5
BTM-312-GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE SAYIM YÖNTEMLERİ
4
1
0
0
0
0
4
3
0
4
4
2
5
5
5
5
5
4
3
3
BTM-401-VİROLOJİ
3
3
0
1
0
0
3
3
1
2
3
2
3
3
1
3
0
0
2
2
BTM-402-NANOBİYOTEKNOLOJİ
0
0
0
0
0
3
3
3
3
1
1
3
2
4
3
4
0
0
0
3
BTM-403-KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
5
3
3
4
3
5
5
2
4
5
5
4
5
5
5
5
5
4
3
5
BTM-404-BİYOTEKNOLOJİK ANALİZ PROGRAMLARI
0
0
0
0
0
0
3
3
1
0
0
3
0
3
0
1
0
4
0
0
BTM-405-ENZİM BİYOTEKNOLOJİSİ
0
0
0
0
0
3
3
3
0
1
0
3
3
4
1
3
3
0
1
1
BTM-406-TIBBİ EPİDEMİYOLOJİ
5
3
2
4
3
3
5
5
3
4
5
5
5
5
4
4
5
5
4
5
BTM-407-MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN BESİYERLERİ
3
4
3
4
4
3
5
5
2
4
5
4
4
4
4
4
5
5
5
5
BTM-408-ADLİ MİKROBİYOLOJİ
5
2
4
3
2
5
5
2
5
5
4
4
5
4
5
4
5
4
4
5
BTM-409-KOZMETİK MİKROBİYOLOJİSİ
5
0
0
1
0
3
5
2
1
4
5
4
5
5
4
4
5
3
3
4
BTM-410-MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİDEKİ TEKNİKLER
0
0
0
0
0
0
3
3
2
1
1
3
4
4
1
3
4
2
0
1
BTM-411-PROBİYOTİK TEKNOLOJİSİ
0
0
0
0
0
3
3
3
3
0
1
3
3
3
0
1
3
0
0
0
BTM-412-TIBBİ MİKOLOJİ
4
1
2
2
0
0
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
BTM-414-GIDA GÜVENLİĞİ VE DENETİM STANDARTLARI
0
0
0
0
0
4
3
4
2
1
0
3
1
4
2
3
0
0
1
1
BTM-416-BİYOLOJİK SAVAŞ VE MİKROBİYOLOJİK AJANLAR
5
2
4
5
4
4
5
4
5
4
5
5
5
4
4
5
4
5
4
5
BTM-418-HİJYEN VE SANİTASYON
4
4
4
4
4
5
5
5
3
5
5
3
5
5
3
5
5
4
5
5
BTM-420-HÜCRESEL VE MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ
4
2
0
1
0
2
4
4
0
3
3
4
4
3
1
2
0
0
0
1
BTM-422-SULARDA MİKROBİYOLOJİK ANALİZ YÖNTEMLERİ
3
2
2
3
3
3
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ENG101-İNGİLİZCE 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ENG102-İNGİLİZCE 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ENG201-İNGİLİZCE 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ENG202-İNGİLİZCE 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ENG301-İNGİLİZCE 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ENG302-İNGİLİZCE 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ENG401-İLERİ DİL BECERİLERİ I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ENG402-İLERİ DİL BECERİLERİ II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ISG-401-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
4
5
0
0
5
5
ISG-402-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
4
5
0
0
5
5
KİM-171-BİYOLOJİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN KİMYA
5
4
2
5
0
0
1
1
4
5
4
3
5
1
1
1
0
0
2
4
MHG-301-LABORATUVAR GÜVENLİĞİ
1
3
2
0
2
2
4
3
5
2
5
3
1
1
1
1
3
3
4
4
MHG-302-TIBBİ GENETİK
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
MHG-303-HÜCRESEL YAŞLANMANIN GENETİK TEMELLERİ
4
3
0
1
0
4
2
3
0
4
3
1
5
5
4
3
0
0
0
4
MHG-304-METABOLİZMANIN TEMEL İLKELERİ
5
0
2
0
0
0
3
0
0
2
3
3
0
0
3
0
1
0
0
0
MHG-305-İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
5
0
0
4
0
3
3
1
2
1
1
5
4
3
2
4
1
1
3
5
MHG-306-BİYOLOJİK NUMUNELERDE ESER ELEMENTLER
5
0
5
3
3
0
5
3
4
1
3
2
1
1
0
4
5
3
4
4
MHG-307-GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER
5
4
3
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
5
4
5
4
4
4
4
MHG-308-TOKSİKOLOJİNİN TEMEL PRENSİPLERİ
4
3
2
4
4
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
5
3
2
5
5
MHG-309-GENOM
2
5
1
3
1
1
4
3
1
4
4
3
5
3
3
3
3
1
1
3
MHG-310-SIVI KROMOTOGRAFİK-KÜTLE SPEKTROMETRİK ANALİZLER
5
4
1
1
1
0
5
1
1
5
5
5
5
4
4
5
5
5
4
4
MHG-311-GENETİK TOKSİKOLOJİ
1
3
0
1
3
3
5
4
5
5
4
5
5
5
4
4
4
3
4
4
MHG-312-POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU VE UYGULAMALARI
2
5
0
5
0
4
5
4
3
4
3
5
4
3
3
5
5
4
4
4
MHG-313-BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ
3
4
2
0
3
1
5
5
4
4
2
3
3
4
4
3
3
0
2
4
MHG-314-DNA VE KRİMİNOLOJİ
4
5
0
4
0
0
5
5
2
5
5
5
5
3
4
5
5
5
5
4
MHG-401-ENDOKRİNOLOJİ
5
0
1
0
0
0
3
3
1
2
2
0
3
1
1
3
5
1
1
3
MHG-402-KLİNİK BİYOKİMYA
5
0
2
0
0
0
3
0
0
2
4
3
0
0
3
0
1
0
0
0
MHG-403-MOLEKÜLER GENETİK
5
5
1
5
4
1
4
4
2
4
4
5
5
4
5
3
1
4
4
5
MHG-404-MOLEKÜLER VE GENETİK ANALİZ PROGRAMLARI
0
4
0
5
0
1
4
3
1
4
1
5
1
0
2
1
0
5
0
1
MHG-405-HİSTOKİMYASAL BOYAMA TEKNİKLERİ
4
2
2
2
3
3
5
5
5
4
4
4
4
3
3
5
4
1
4
5
MHG-406-ÖZEL HİSTOLOJİ
5
3
3
3
2
3
4
5
4
4
5
4
4
3
3
4
3
3
4
5
MHG-407-ELİZA TESTİ VE KULLANIMI
2
4
2
3
4
3
5
1
2
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
5
MHG-408-MAGGOT TERAPİ
5
0
0
1
1
0
5
3
0
0
0
1
1
1
2
3
4
3
1
1
MHG-409-NANOGENOTOKSİKOLOJİ
3
4
4
4
5
4
4
4
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
MHG-410-SİTOGENETİK
5
5
3
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
MHG-411-HİSTOPATOLOJİ
5
1
3
1
4
2
4
4
3
3
3
4
4
3
4
4
3
2
2
5
MHG-412-MİKROPREPARASYON YÖNTEMLERİ
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
5
5
0
0
5
MHG-414-MOLEKÜLER PATOLOJİ
5
5
0
5
4
0
5
4
3
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
4
MHG-416-GENETİK ARAŞTIRMALARDA ETİK
0
2
0
3
1
3
3
4
5
3
5
1
5
5
4
5
0
0
4
5
MHG-418-KANSER VE GENETİK
5
4
1
1
5
1
5
4
4
5
4
5
5
5
4
4
1
3
4
5
MHG-420-ENZİM TEKNOLOJİSİ
5
2
1
2
1
3
5
4
3
4
4
5
5
4
4
4
3
3
4
4
TAR101-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TAR102-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TÜR101-TÜRK DİLİ I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TÜR102-TÜRK DİLİ II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İlişkili ders sayısı / 145 1079696106999613212511612212113012412112712794102107119
İlişki ağırlığı 407331274338321268533465379424452458478468440474345339331426
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir