GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Kimya biliminin hangi kavramlarla bilgi üretmekte olduğunu öğrenmek.
- Bilimsel bakış açısının ve değerlendirme yönteminin yararlarını öğrenmek.
- Temel Kimyasal konular hakkında bilgi sahibi olmak.
- Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullanabilmek.
- Toplumsal soru ve sorunlarla ilgili diğer bilimlerle bağlantı kurmak; bilginin diğer yakın bilimlerin bilgileriyle benzerlik ve farklılığını öğrenmek.
- Yazılı ve görsel bilgi ve veri kaynaklarına ulaşma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kuramsal analiz ve uygulama açısından değerlendirme.
- Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek.
- Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
- Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Temel Kimyasal konular hakkında bilgi sahibi olmak.
- Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullanabilmek.
- Yazılı ve görsel bilgi ve veri kaynaklarına ulaşma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kuramsal analiz ve uygulama açısından değerlendirme.
- Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek.
- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Bilimsel bakış açısının ve değerlendirme yönteminin yararlarını öğrenmek.
- Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullanabilmek.
- Yazılı ve görsel bilgi ve veri kaynaklarına ulaşma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kuramsal analiz ve uygulama açısından değerlendirme.
- Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek.
- Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
- Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.
Öğrenme Yetkinliği
- Kimya biliminin hangi kavramlarla bilgi üretmekte olduğunu öğrenmek.
- Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
- Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Sosyolojik perspektifleri eleştirel bir bakış açısı ile tartışmak; bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit etmek.
- Toplumsal soru ve sorunlarla ilgili diğer bilimlerle bağlantı kurmak; bilginin diğer yakın bilimlerin bilgileriyle benzerlik ve farklılığını öğrenmek.
- Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek.
- Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
- Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.
Alana Özgü Yetkinlik
- Bilimsel bakış açısının ve değerlendirme yönteminin yararlarını öğrenmek.
- Temel Kimyasal konular hakkında bilgi sahibi olmak.
- Sosyolojik perspektifleri eleştirel bir bakış açısı ile tartışmak; bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit etmek.
- Toplumsal soru ve sorunlarla ilgili diğer bilimlerle bağlantı kurmak; bilginin diğer yakın bilimlerin bilgileriyle benzerlik ve farklılığını öğrenmek.
- Yazılı ve görsel bilgi ve veri kaynaklarına ulaşma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kuramsal analiz ve uygulama açısından değerlendirme.
- Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.