GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Ziya MERDAN ziyamerdan@gazi.edu.tr dahili:2021534
AKTS Koordinatörü: Doç.Dr.Metin ÖZER metinoz@gazi.edu.tr, dahili: 2021251