GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Fizik Bölümü, 1982 yılında 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilerek kabulüne dair kanunla kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde (Bir Doçent, Dört Yardımcı Doçent, Üç Araştırma Görevlisi) ile Eğitim Öğretime başlamıştır. Ancak 2010/1371 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 11 Şubat 2011 Tarihinde Fakültemizin adı Fen Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Bu tarihten itibaren Bölümümüz Fen Fakültesi Fizik Bölümü olarak altı anabilim dalı altında ( Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, İstatistik Fizik, Matematiksel Fizik, Nükleer Fizik, Yoğun Madde Fiziği) ve 56 Öğretim Elemanı (20 Profesör, 16 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 12 Araştırma Görevlisi, 1 Uzman) ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Polatlı Kampüsü Fizik Bölümü de Bölümümüz bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.