GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Karşılaştığı olayları fizik açısından değerlendirebilme.
- Güncel problemleri fiziksel düşünceyle analiz etme.
- Diğer bölümlerde okutulan derslerle gördüğü dersler arasındaki ilişkiyi görüp bu özellikleri kullanmayı öğrenme.
- Fizik ve Matematik arasında bağ kurup doğa olaylarını modelleme yeteneğini geliştirme.
- Fizikle ilişkili olayların konuşulduğu bir ortamda izleyenleri doğru bilgilendirme.
- Edindiği bilgileri toplumun gelişmesinde nasıl kullanacağını öğrenmesi
- Edindiği bilgileri benzer kurumlarda verilenlerle karşılaştırıp daha ileriye gitmek için yarışçı bir kişiliğe sahip olma.
- Uluslararası bilim arenasında kendine güvenen bir kişiliğe sahip olma.
- Mesleği ile ilgili her gelişmeyi takip eden ve edindiği bilgileri kullanabilme kabiliyetine sahip olma.
- Bilimsel çalışmanın hiçbir zaman bitmeyeceği ve daima çalışılması gerektiğinin bilincinde olan kişiler yetiştirme.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Karşılaştığı olayları fizik açısından değerlendirebilme.
- Güncel problemleri fiziksel düşünceyle analiz etme.
- Diğer bölümlerde okutulan derslerle gördüğü dersler arasındaki ilişkiyi görüp bu özellikleri kullanmayı öğrenme.
- Fizik ve Matematik arasında bağ kurup doğa olaylarını modelleme yeteneğini geliştirme.
- Fizikle ilişkili olayların konuşulduğu bir ortamda izleyenleri doğru bilgilendirme.
- Edindiği bilgileri toplumun gelişmesinde nasıl kullanacağını öğrenmesi
- Edindiği bilgileri benzer kurumlarda verilenlerle karşılaştırıp daha ileriye gitmek için yarışçı bir kişiliğe sahip olma.
- Uluslararası bilim arenasında kendine güvenen bir kişiliğe sahip olma.
- Mesleği ile ilgili her gelişmeyi takip eden ve edindiği bilgileri kullanabilme kabiliyetine sahip olma.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Karşılaştığı olayları fizik açısından değerlendirebilme.
- Deneysel pratikliği geliştirme.
- Problem çözme ve analiz etme yeteneği kazanma.
- Fizik ve Matematik arasında bağ kurup doğa olaylarını modelleme yeteneğini geliştirme.
Öğrenme Yetkinliği
- Problem çözme ve analiz etme yeteneği kazanma.
- Fizik ve Matematik arasında bağ kurup doğa olaylarını modelleme yeteneğini geliştirme.
- Fizikle ilişkili olayların konuşulduğu bir ortamda izleyenleri doğru bilgilendirme.
- Edindiği bilgileri toplumun gelişmesinde nasıl kullanacağını öğrenmesi
- Edindiği bilgileri benzer kurumlarda verilenlerle karşılaştırıp daha ileriye gitmek için yarışçı bir kişiliğe sahip olma.
- Uluslararası bilim arenasında kendine güvenen bir kişiliğe sahip olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Deneysel pratikliği geliştirme.
- Diğer bölümlerde okutulan derslerle gördüğü dersler arasındaki ilişkiyi görüp bu özellikleri kullanmayı öğrenme.
- Bilimsel çalışmanın hiçbir zaman bitmeyeceği ve daima çalışılması gerektiğinin bilincinde olan kişiler yetiştirme.
Alana Özgü Yetkinlik
- Karşılaştığı olayları fizik açısından değerlendirebilme.
- Deneysel pratikliği geliştirme.
- Güncel problemleri fiziksel düşünceyle analiz etme.
- Diğer bölümlerde okutulan derslerle gördüğü dersler arasındaki ilişkiyi görüp bu özellikleri kullanmayı öğrenme.
- Edindiği bilgileri toplumun gelişmesinde nasıl kullanacağını öğrenmesi
- Mesleği ile ilgili her gelişmeyi takip eden ve edindiği bilgileri kullanabilme kabiliyetine sahip olma.
- Bilimsel çalışmanın hiçbir zaman bitmeyeceği ve daima çalışılması gerektiğinin bilincinde olan kişiler yetiştirme.