GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Eğitim-öğretim programında yer alan teorik ve uygulamalı tüm derslerini tamamlayan ve 240 AKTS kredisini sağlayan öğrencilere Fizik Lisans diploması verilir.