GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- Karşılaştığı olayları fizik açısından değerlendirebilme.
2- Deneysel pratikliği geliştirme.
3- Problem çözme ve analiz etme yeteneği kazanma.
4- Güncel problemleri fiziksel düşünceyle analiz etme.
5- Diğer bölümlerde okutulan derslerle gördüğü dersler arasındaki ilişkiyi görüp bu özellikleri kullanmayı öğrenme.
6- Fizik ve Matematik arasında bağ kurup doğa olaylarını modelleme yeteneğini geliştirme.
7- Fizikle ilişkili olayların konuşulduğu bir ortamda izleyenleri doğru bilgilendirme.
8- Edindiği bilgileri toplumun gelişmesinde nasıl kullanacağını öğrenmesi
9- Edindiği bilgileri benzer kurumlarda verilenlerle karşılaştırıp daha ileriye gitmek için yarışçı bir kişiliğe sahip olma.
10- Uluslararası bilim arenasında kendine güvenen bir kişiliğe sahip olma.
11- Mesleği ile ilgili her gelişmeyi takip eden ve edindiği bilgileri kullanabilme kabiliyetine sahip olma.
12- Bilimsel çalışmanın hiçbir zaman bitmeyeceği ve daima çalışılması gerektiğinin bilincinde olan kişiler yetiştirme.