GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Fizik Bölümü tüm öğretim elemanlarıyla öğrencilerimize günümüzün çağdaş teknolojilerinden yararlanarak, fiziğin temel bilgilerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Lisans programının (Normal ve İkili Öğrenim) süresi 4 yıldır. Öğrencinin mezun olabilmesi için zorunlu ve seçmeli derslerin tümünden başarılı olması ve ders ortalamalarının 2.00 ve üzerinde olması gerekir. Eğitim dili Türkçedir. Bu bölümden mezun olanlar, alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma geliştirme laboratuarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuarlarında, gerekli eğitim formasyonunu kazanmaları durumunda eğitim kurumlarında hizmet verebilirler. Bölümümüzde yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır. Lisansüstü öğrencilerimiz Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, İstatistik Fizik, Matematiksel Fizik, Nükleer Fizik, Yoğun Madde Fiziği alanlarından birine kayıt yaptırırlar.