GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.
- Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.
- Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.
- Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.
- Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.
- Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.
- Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.
- Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.
- Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.
- Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.
- Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.
- Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.
- Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.
- Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.
- Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.
- Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.
- Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.
- Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.
- Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.
- Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.
- Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.
- Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme.
- Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.
Öğrenme Yetkinliği
- Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme.
- Fizik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme.
- Fizik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme.
- Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.
- Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme.
- Nükleer Tıp, Sağlık Fiziği ve Medikal Fizik alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilme.
- Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.
- Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.
- Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.
- Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.
Alana Özgü Yetkinlik
- Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme.
- Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme.
- Fizik yasaları ile canlı sistemlerin analizini yapabilme.
- Matematik, Kimya ve Biyoloji temel bilimleri ile iletişim kurabilme.
- Doğa olaylarının anlaşılmasını sağlayacak teknolojinin gelişimini sağlayabilme.
- Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme.
- Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme.
- Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme.