GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ENG-101-İNGİLİZCE-I
4
1
3
2
3
1
4
0
3
3
ENG-102-İNGİLİZCE 2
4
0
3
1
3
0
4
1
3
3
ENG-201-İNGİLİZCE 3
3
0
0
3
0
0
2
0
3
2
ENG-202-İNGİLİZCE 4
2
0
2
3
0
0
3
0
3
3
ENG-301-İNGİLİZCE 5
4
2
2
0
1
0
4
0
3
3
ENG-302-İNGİLİZCE 6
3
0
2
4
0
0
4
0
3
2
ENG-401-İLERİ DİL BECERİLERİ I
3
0
2
3
0
0
3
0
3
2
ENG-402-İLERİ DİL BECERİLERİ II
3
0
2
3
0
0
3
0
3
3
FIZ 104-FİZİK II
4
2
4
2
4
3
3
3
2
4
FİZ 103-FİZİK I
4
2
4
2
4
4
3
2
4
5
IST2092-İSTATİSTİK VE OLASILIK II
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
İST2091-İSTATİSTİK VE OLASILIK I
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MAT1003-ANALİZ I
3
4
4
3
4
3
3
2
4
5
MAT1004-ANALİZ II
3
4
4
3
4
3
4
3
5
5
MAT1005-SOYUT MATEMATİK I
4
3
5
4
1
5
4
1
4
4
MAT1006-SOYUT MATEMATİK II
3
3
5
3
1
5
4
1
3
4
MAT1007-LİNEER CEBİR I
3
4
5
3
3
3
3
3
4
4
MAT1008-LİNEER CEBİR II
3
4
5
3
3
3
3
3
4
4
MAT1009-BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ
2
4
4
2
1
3
3
1
5
3
MAT1010-BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
2
4
4
2
3
3
3
5
5
4
MAT1012-WEB TASARIMI
2
4
4
2
0
3
3
2
5
3
MAT1014-KÜMELER CEBİRİ
4
2
5
3
1
3
1
1
4
3
MAT2003-ANALİZ III
4
4
5
4
3
4
5
4
4
4
MAT2004-ANALİZ IV
4
4
5
4
3
4
5
4
4
4
MAT2005-DİFERENSİYEL DENKLEMLER I
4
4
4
3
3
5
4
3
4
4
MAT2006-DİFERENSİYEL DENKLEMLER II
3
4
4
3
4
4
3
3
4
4
MAT2007-ANALİTİK GEOMETRİ I
3
4
4
3
2
4
4
2
3
3
MAT2008-ANALİTİK GEOMETRİ II
3
4
4
3
2
4
4
2
3
3
MAT2009-CEBİR I
2
4
4
2
3
3
3
3
5
4
MAT2010-CEBİR II
2
4
4
2
3
3
3
3
5
3
MAT2011-VEKTÖREL ANALİZ I
3
4
4
4
4
3
3
4
5
4
MAT2012-VEKTÖREL ANALİZ II
4
4
4
5
3
3
4
4
4
4
MAT2013-MATEMATİK KAVRAMLARININ TEMELLERİ I
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
MAT2014-MATEMATİK KAVRAMLARININ TEMELLERİ II
4
5
4
4
3
4
4
4
4
4
MAT2015-MATEMATİK TARİHİ I
4
4
5
5
3
4
5
4
3
4
MAT2016-MATEMATİK TARİHİ II
4
4
5
5
2
3
4
2
2
4
MAT2017-HAREKET GEOMETRİSİ I
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
MAT2018-FİNANS MATEMATİĞİ
4
3
5
3
5
4
5
1
2
5
MAT2019-BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA C/C++
1
3
3
1
4
4
4
4
3
3
MAT2020-HAREKET GEOMETRİSİ II
4
5
4
5
2
4
5
2
4
5
MAT2021-ÇİZGE KURAMI
4
3
3
4
2
3
4
5
5
5
MAT2022-METRİK UZAYLAR II
2
4
4
2
1
3
3
1
5
5
MAT2023-METRİK UZAYLAR I
2
4
4
2
1
3
3
1
5
5
MAT2024-BİLGİSAYARDA GRAFİK TASARIMI
2
4
4
2
3
3
3
3
5
3
MAT2025-NESNE TABANLI PROGRAMLAMA
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
MAT2026-AYRIK MATEMATİK
5
4
4
4
5
5
4
3
4
4
MAT2028-VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR
5
4
4
4
2
5
4
3
4
5
MAT3003-GENEL TOPOLOJİ I
3
4
4
4
2
3
4
3
5
5
MAT3004-GENEL TOPOLOJİ II
3
4
4
4
1
3
4
3
5
5
MAT3005-UYGULAMALI MATEMATİK I
4
5
4
5
4
5
5
1
5
5
MAT3006-UYGULAMALI MATEMATİK II
4
5
4
5
4
5
5
1
5
5
MAT3007-DİFERENSİYEL GEOMETRİ I
5
5
5
4
2
5
5
2
5
5
MAT3008-DİFERENSİYEL GEOMETRİ II
5
5
5
4
4
4
4
2
5
5
MAT3009-SAYILAR TEORİSİ
2
4
4
2
1
3
3
1
5
2
MAT3010-SOYUT CEBİR
2
4
4
3
1
3
3
1
5
1
MAT3011-NÜMERİK ANALİZ
2
3
2
3
2
4
4
4
4
4
MAT3012-DİFERENSİYEL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ
3
3
4
3
2
5
4
5
4
4
MAT3013-MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE YÖNTEM VE TEKNİKLER I
5
3
5
4
5
4
5
3
3
4
MAT3015-İNTEGRAL DENKLEMLER
5
4
5
3
1
3
3
4
2
3
MAT3016-MATEMATİĞİN BİYOLOJİYE UYGULANMASI
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MAT3017-MATEMATİK VE SANAT
4
2
4
5
1
2
4
2
1
5
MAT3018-FOURİER ANALİZİ
3
4
4
2
2
4
4
1
1
1
MAT3019-BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK
2
3
4
3
2
4
4
4
4
4
MAT3020-LATEX İLE DOKÜMAN HAZIRLAMA
3
2
5
2
3
2
2
3
5
4
MAT3021-İŞLETİM SİSTEMLERİ
5
4
5
4
5
5
4
5
5
4
MAT3022-VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
MAT3023-DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER I
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
MAT3024-DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER II
2
4
4
2
1
3
3
3
5
5
MAT3025-PROJEKTİF GEOMETRİ I
5
5
5
5
2
2
4
2
5
5
MAT3026-PROJEKTİF GEOMETRİ II
5
5
5
5
2
4
5
2
5
5
MAT3027-MATEMATİKSEL DÜŞÜNCE
3
4
5
4
1
4
4
1
5
5
MAT3028-KODLAMA VE ŞİFRELEME (KRİPTOGRAFİ)
2
4
4
2
1
3
3
3
5
4
MAT3029-FRAKTAL GEOMETRİ I
5
5
5
4
2
5
2
2
5
5
MAT3030-FRAKTAL GEOMETRİ II
5
5
5
5
2
4
2
2
5
5
MAT3031-DİNAMİK SİSTEMLER I
4
4
5
3
1
5
5
1
4
4
MAT3032-DİNAMİK SİSTEMLER II
4
4
4
4
1
4
3
3
4
4
MAT3033-ERASMUS STAJI
4
3
4
4
2
3
4
3
3
4
MAT4003-ARAŞTIRMA PROJESİ I
2
4
4
2
1
3
3
2
5
4
MAT4004-ARAŞTIRMA PROJESİ II
2
4
4
2
2
3
3
2
5
4
MAT4005-FONKSİYONEL ANALİZ I
3
4
4
2
1
2
4
2
5
4
MAT4006-FONKSİYONEL ANALİZ II
2
4
4
2
2
3
3
5
5
3
MAT4007-REEL ANALİZ I
4
4
4
4
2
1
4
1
5
4
MAT4008-REEL ANALİZ II
4
4
4
4
2
1
4
1
5
4
MAT4009-KOMPLEKS ANALİZ I
4
5
4
4
4
4
4
3
4
2
MAT4010-KOMPLEKS ANALİZ II
4
5
4
4
4
4
4
3
4
2
MAT4011-KISMİ TÜREVLİ DENKLEMLER I
3
4
4
4
4
3
4
3
5
4
MAT4012-KISMİ TÜREVLİ DENKLEMLER II
3
4
4
3
4
4
3
4
4
4
MAT4013-GEOMETRİ I
3
4
4
3
2
4
4
2
3
3
MAT4014-GEOMETRİ II
2
4
4
2
3
3
3
1
5
3
MAT4015-MATEMATİĞİN İKTİSADA UYGULANMASI
2
2
3
1
4
4
3
0
3
4
MAT4016-CİSİM GENİŞLETMELERİ VE GALOİS TEORİSİ
5
5
5
4
3
4
4
2
5
5
MAT4017-ÖKLİDYEN OLMAYAN GEOMETRİLER I
5
5
5
5
2
5
5
2
5
5
MAT4018-ÖKLİDYEN OLMAYAN GEOMETRİLER II
5
5
5
5
2
5
4
2
5
5
MAT4019-ALT MANİFOLDLARIN GEOMETRİSİ I
5
5
5
5
2
5
5
2
5
5
MAT4020-ALT MANİFOLDLAR GEOMETRİSİ II
5
5
5
5
2
5
2
5
5
5
MAT4021-KİNEMATİK I
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
MAT4022-KİNEMATİK II
2
4
4
2
1
3
3
4
5
5
MAT4023-SPEKTRAL ANALİZ I
2
3
3
3
4
3
3
3
4
3
MAT4024-SPEKTRAL ANALİZ II
2
3
3
2
2
3
2
4
3
4
MAT4025-GEOMETRİLER VE TOPOLOJİLER
5
5
5
5
2
4
5
2
5
5
MAT4026-CEBİRSEL GEOMETRİ
2
4
4
2
1
3
3
1
5
5
MAT4027-FUZZY MANTIĞI
2
3
3
2
2
2
3
2
4
5
MAT4028-FUZZY TOPOLOJİ
4
4
4
5
2
4
3
5
5
5
MAT4029-CEBİRSEL TOPOLOJİ
2
4
4
2
1
3
3
3
5
5
MAT4030-TOPOLOJİ
2
3
3
2
1
3
3
1
5
5
MAT4031-TOPOLOJİK VEKTÖR UZAYLARI
2
4
4
2
1
3
3
1
5
3
MAT4032-TOPOLOJİDEN SEÇME KONULAR
2
3
5
3
1
2
3
2
5
3
MAT4033-KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ
2
4
4
3
3
5
4
4
4
4
MAT4034-UYGULAMALI MATEMATİĞİN ÖZEL FONKSİYONLARI
2
4
4
2
0
3
3
0
5
3
MAT4035-MATEMATİKA İLE GENEL MATEMATİK
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
MAT4036-MATEMATİKA İLE DİFERENSİYEL DENKLEMLER
4
4
3
2
2
3
4
5
4
4
MAT4037-BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ETİK
2
4
4
2
2
3
3
2
5
4
MAT4038-PROGRAMLAMA VE KRİPTOLOJİ
2
4
4
2
1
3
3
1
5
3
MAT4039-MAPLE İLE MATEMATİK
2
4
4
3
1
3
3
2
5
5
MAT4040-LİE GRUPLARI
4
5
4
5
2
4
5
2
4
5
MAT4041-MATEMATİKTE DENEY TASARIMI
5
5
5
5
3
3
5
3
5
5
MAT4042-TENSÖR CEBİRİ
2
4
4
2
1
3
3
1
5
5
MAT4043-MATEMATİĞİN UYGULAMA ALANLARI
2
4
4
2
2
3
3
5
5
3
MAT4044-İÇ ÇARPIM UZAYLARI
2
4
4
4
2
3
3
3
5
4
MAT4045-FARK DENKLEMLERİNE GİRİŞ I
4
3
3
3
1
2
4
1
4
3
MAT4046-FARK DENKLEMLERİNE GİRİŞ II
4
3
3
3
1
2
4
1
5
4
MAT4047-KÜMELER KURAMI
2
4
5
2
3
3
2
3
3
1
MAT4048-SONSUZ SERİLER
2
5
5
3
1
2
4
1
5
3
MAT4049-KUATERNİYONLAR TEORİSİ
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
MAT4050-MATEMATİK VE BİLİM FELSEFESİ
5
4
4
4
1
5
4
1
5
5
MAT4051-ZAMAN SKALASI I
3
4
4
4
3
3
4
3
4
4
MAT4052-ZAMAN SKALASI II
3
4
4
4
3
3
4
3
4
4
TAR-101-ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I
3
0
0
0
0
0
0
0
3
4
TAR-102-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
3
0
0
2
0
0
0
0
0
5
TUR-102-TÜRK DİLİ-II
4
0
4
1
3
1
3
1
1
3
TÜR-101-TÜRK DİLİ-I
4
0
0
0
0
0
0
0
2
4
İlişkili ders sayısı / 131 131121127128121121128119130131
İlişki ağırlığı 437477520420305424470322547523
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir