GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Bir yönüyle sanat, başka bir yönüyle dildir matematik. Galileo “tabiat matematik dilinde yazılmıştır” der. Fiziki dünyanın düzeni ve ahengi matematiğe dayanır. Matematik, Einstein’ın rölativite teorisinden bir Pazar alışverişindeki toplama çıkarma işlemine kadar ortak bir dil ve araç olarak çıkar karşımıza.Sayı ve uzay gibi soyut kavramları ve bunların ilişkilerini konu alan Matematiğin, diğer bilimlerde ve bilişim teknolojisinde kullanımı hızla artmaktadır. Bölümümüzün temel amacı, geniş öğretim kadrosuyla ve zorunlu dersler yanısıra bir çok tabi bilimlere temel teşkil edecek çok sayıda seçmeli ders spekturumu ile gelişen teknolojiler karşısında yeterli donanıma sahip, araştırma ve teknik alanlarda çalışabilecek matematikçiler yetiştirmektir. Bu amaçla, 1982 yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bağımsız bir bölüm olarak kurulmuştur. Bölümümüzde Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Topoloji, Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik ve Uygulamalı Matematik Ana Bilim dalları bulunmaktadır. Ayrıca Gazi Üniversitesinin de dahil olduğu Avrupa Birliği Erasmus Programına uyum çerçevesinde program değişikliğine gidilmiştir. Bölümümüz 2011 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi Fen Fakültesinin bir bölümü olarak lisans ve lisansüstü faaliyetlerini sürdürmektedir.