GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
İstatistik Bölümü 1982 yılında kurulmuştur. Bölümün amacı elde edilen verileri günümüz teknolojisini kullanarak analiz edecek yorumlayabilecek nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir.İstatistik Bölümü; İstatistik Teorisi, Uygulamalı İstatistik, Yöneylem Araştırması, Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri, İstatistiksel Bilgi Sistemleri ile Risk Analizi Anabilim dallarından oluşmaktadır. Bölümde 26 akademik personel görev yapmaktadır. Doktora ve yüksek lisans eğitimleri mevcuttur. Teorik ve uygulamalı derslerin yanısıra bilgisayar programlama dersleri verilmektedir. İstatistik bölümünden mezun olan öğrenciler, üniversitelerde, banka ve sigortacılık sektörlerinde araştırma şirketlerinde, endüstri firmalarının kalite kontrol departmanlarında ve pek çok kamu kuruluşunda görev alabilmektedirler.