GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları

 Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniveristelerde görev yapmaktadırlar.