GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Eczacılık lisans programının amacı ilacın üretiminden tüketimine kadar olan her aşamada idari ve teknik olarak tam yetki ile görev alan, eczacılığın temel ilkelerine hakim, bilimsel düşünebilme yetisine sahip, mesleki ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde hareket eden mezunlar yetiştirmek ve mezunlarımıza bu ilkeler doğrultusunda üniversiteler, araştırma ve eğitim merkezleri, sağlık, eğitim gibi kamu ve özel sektör alanlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. Fakültemizin sunduğu seçmeli dersler ve öğrencilerin hazırladığı araştırma projeleri, Eczacılık Fakültesi mezunlarını, mesleki konularda ilkeli, disiplinler arası çalışmalarda etkin olabilecek durumu kazandırır.