GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Öğrencilerin 300 ECTS kredilik dersleri başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Başarılı olmak ve programı tamamlamak için genel not ortalaması 4.00 üzerinden minimum 2.00  olmalıdır.