GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili

DişHekimliği Fakültesinde eğitim süresi 5 yıl (10 yarıyıl/dönem)''''''''dir.Öğrencilere ilk 5 dönem; teorik ve laboratuvar uygulama, ikinci 5dönemde ise teorik ve klinik uygulama yaptırılmaktadır. Diş Hekimliğiprogramı temel tıp eğitiminin yanı sıra ağız ve çevre dokularını ilgilendirenhastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgili konuları kapsamaktadır. DişHekimliği eğitiminde etik kurallara uyan, güncel bilimsel gelişmeleri takipeden ve topluma hizmeti görev olarak benimseyen değerlere sahip bireylerinyetiştirilmesi ön planda tutulmuştur. 

Fakültemizde eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri, sekiz Anabilim Dalındabulunan 71 profesör, 24 doçent, 19 yardımcı doçent, 6 öğretim görevlisi,4 uzmanve 76 araştırma görevlisi ile sürdürülmektedir.