GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı tarihi izleyen yedi iş günü içinde, daha önceki yüksek öğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersleri üzerinden beş yıl geçmemiş olmak şartıyla muaf olmak isteğiyle Dekanlığa yazılı başvuruda bulunabilir.

Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, konu ilgili dersin öğretim üyesi görüşleri doğrultusunda Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını ve birinci, üçüncü veya beşinci yarı yıllardan hangisine intibak ettirileceğini karara bağlar.