GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları

Beşyıllık eğitim süresince toplam 300 AKTS''''''''lik zorunlu ve seçmeli teorik derslerive pratik uygulamaları içeren programın başarıyla tamamlanmış olmasıgereklidir. Her yarıyılda toplam 30 AKTS''''''''lik kredi alınmalıdır. Klinik öncesipratik uygulamalarda, öğrenci her yıl belirli sayıda saptanan işleri verilensürede veya telafi süresinde tamamlamak ve teslim etmek zorundadır. 4. ve 5.sınıflarda teorik derslerin yanısıra, öğrencilerin klinik stajlarda her birAnabilim tarafından belirtilen  sayıda  tedavi uygulamalarınıyapmanın yanı sıra pratik ve sözlü sınavlardan da başarılı olmalarıgerekmektedir. (http://dent.gazi.edu.tr/posts/view/title/2014-2015-egitim-ogretim-yili-egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-104176)