GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız Sağlık Bakanlığında, bazı kamu ve özel sektöre ait kurumlarınsağlık ünitelerinde ve serbest olarak kendi muayenehanelerinde diş hekimiolarak çalışabilirler. DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı) sınavına girerekDiş Hekimliği Fakültelerinde girmeye hak kazandıkları Anabilim Dallarındauzmanlık eğitimlerini tamamlayarak uzmanlaşabilir ve başarılarına göre akademikkariyer yapma hakkını elde edebilirler.